Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, θα μπορούν να ανανεώνονται οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τη Δευτέρα 9.12.2019 χωρίς επιβάρυνση, και με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από την Δευτέρα 9.12.2019, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.