Πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες εθελοντικές δράσεις στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Η ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, τα Πρωτόκολλα τα οποία είχαν δημιουργηθεί για τη λειτουργία του εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, αλλά και ο συντονισμός, έφεραν το εντυπωσιακό αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν χιλιάδες εθελοντικές δράσεις στην Κύπρο, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Σημειώνει ότι μετά  από ενημέρωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις που είχε αναπτύξει κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, με την ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και τις δράσεις που είχε υλοποιήσει, έχει παραλάβει κοινή γραπτή απάντηση από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο  Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel, καθώς και από την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής Στέλλα Κυριακίδου.

«Όλοι συγχαίρουν το Γραφείο για τον τρόπο αξιοποίησης του εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες υπολογίζονται σε πέραν των 8.000», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι βασική πολιτική του Γραφείου είναι να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον, με το οποίο θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τομέας του εθελοντισμού.

«Με σύγχρονες πολιτικές, οι οποίες ταυτίζονται με τις ευρωπαϊκές, όπως αυτές αναφέρονται και στην επιστολή από τον  Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο  Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, αναδεικνύεται ως μια σύγχρονη χώρα για τον τομέα, έχοντας δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον εθελοντισμό, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών. Η επιτυχία οφείλεται και στους εθελοντές μας, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν  ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και εφαρμόζοντας με πειθαρχία τα Πρωτόκολλα που είχαν δημιουργηθεί», καταλήγει.