Έγιναν σήμερα οι πρώτες πτήσεις ελληνικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο χωρών για τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Β. Μακεδονίας από την Ελλάδα, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Οι πτήσεις έγιναν το πρωί στο πλαίσιο της προετοιμασίας και την εκπλήρωση των όρων από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στο τμήμα της αεροπορίας ως ισότιμο μέλος στο σύστημα συλλογικής ασφαλείας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας.
Επιχειρησιακός στόχος των πτήσεων ήταν να ελεγχθεί εάν υπάρχουν «νεκροί» τομείς στην επικράτεια της χώρας και να εξετασθεί η συμβατότητα των ανιχνευτικών συστημάτων.