Πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος In Neet

ÅðÝóôñåøå áðü ôçí ðüëç Santa Pola ôçò Éóðáíßáò ç 4ìåëÞò áíôéðñïóùðåßá ôïõ ÄÞìïõ ÁèçÝíïõ, ðïõ ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÄÞìáñ÷ï ÁèçÝíïõ ê. ÊõñéÜêï ÊáñåêëÜ ðáñÝóôç óôçí ôåëåõôáßá óõíÜíôçóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «IN NEET»

Επέστρεψε από την πόλη Santa Pola της Ισπανίας η τετραμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Αθηένου, όπου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθηένου Κυριάκο Καρεκλά παρέστη στην τελευταία συνάντηση του Προγράμματος «IN NEET», στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Η Ευρώπη για τους πολίτες», στο οποίο ο Δήμος Αθηένου μετέχει ως εταίρος και στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Αλίμου της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηένου αναφέρει πως το πρόγραμμα εστιάζει «στους νέους που είναι εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και εξάσκησης και που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους δώσει δυνατότητες αλλαγής, διεκδικώντας όλες τις ευκαιρίες τους για μάθηση, μελέτη, εργασία, κινητικότητα κλπ».

Εκτός του Δήμου Αλίμου Ελλάδας και του Δήμου Αθηένου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εταίροι και οι φορείς Ayuntamiento de Santa Pola της πόλης Santa Pola της Ισπανίας, Associazione 2050 της πόλης Portogruaro της Ιταλίας, Youth Centre Velenje culture and education της πόλης Velenje της Σλοβενίας, Asociatia se Poate της πόλης Chiajna της Ρουμανίας, Dica Onlus της πόλης Pisa της Ιταλίας και Sdruzhenie Yuni Partners της πόλης Blagoevgrad της Βουλγαρίας.

Σημειώνεται πως η συνάντηση στη Santa Pola «είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τη Δήμαρχο της πόλης κ. Loreto Serrano, καθώς και εκπροσώπου της περιφέρειας του Alicante, στον χώρο του Ναυτικού Ομίλου της πόλης. Oι εργασίες συνεχίστηκαν στον ίδιο χώρο με παρουσιάσεις Καλών Πρακτικών από νεαρά άτομα της Santa Pola για έργα που προώθησε ο Δήμος για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ευκαιριών στην αγορά εργασίας και επιτυχίες νεαρών επιχειρηματιών που έγιναν μέσα από βοήθειες σε επιτυχημένα Κέντρα Εκπαίδευσης. Έγιναν συζητήσεις στρογγύλης τραπέζης για διάφορες προκλήσεις νεαρών επιχειρηματιών, επισκέψεις σε διάφορα έργα και αξιοθέατα της πόλης, όπως το μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής κότερων και βαρκών αναψυχής, το Μουσείο άλατος της πόλης και τις εξαιρετικές αλυκές. Επίσης έγινε συζήτηση μεταξύ των εταίρων για το μέλλον του δικτύου».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν €148.680 και καλύφτηκε 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy