Του Νεόφυτου Παπαλαζάρου*

Το κλείσιµο της χωµατερής στον Κοτσιάτη και η εκτροπή των σκυβάλων στην Κόσιη έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα σε όλους τους δήµους της Λευκωσίας, αφού τα κόστη έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Σηµειώνουµε πως στον Κοτσιάτη πληρώναµε €8 τον τόνο, ενώ τώρα στην Κόσιη είµαστε υποχρεωµένοι να πληρώνουµε €43 τον τόνο. Σηµειώνουµε πως η Κόσιη δεν δέχεται πλέον συµπυκνωµένα σκουπίδια.

Ήδη από τον πρώτο µήνα λειτουργίας της Κόσιης νιώσαµε όλοι οι δήµοι αυτή την οικονοµική αύξηση.
Ο δήµος είναι υποχρεωµένος αυτό το κόστος να το µετακυλήσει στους δηµότες τους. Υποστηρίζουµε πως η ευθύνη ανήκει στην πολιτεία, η οποία όφειλε µε το κλείσιµο του Κοτσιάτη να υπάρχει η χωµατερή που θα έδινε τη λύση χωρίς να πολλαπλασιάζεται η δαπάνη (από €8 στα €43).


Ως µέτρο απάµβλυνσης του προβλήµατος έχει δηµιουργηθεί για τη Λευκωσία, στον ανατολικό Στρόβολο, κοντά στον κυκλικό κόµβο του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, ένα καινούργιο Πράσινο Σηµείο, το οποίο εξυπηρετεί τον κάθε δηµότη. Πρόκειται για οργανωµένο χώρο όπου οι πολίτες µπορούν να µεταφέρουν απόβλητα οικιακής προέλευσης, από τηλεοράσεις µέχρι στρώµατα και έπιπλα, κλαδέµατα και άλλα ογκώδη αντικείµενα.

Σηµειώνουµε ότι δεν πληρώνει κανείς, είναι όλα δωρεάν.
Στο Γέρι λειτουργεί από χρόνια τώρα Πράσινο Σηµείο, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχουµε αναβαθµίσει. Ποιοι οι στόχοι της δηµιουργίας Πράσινων Σηµείων;

Να µειωθεί η ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων στις κοίτες των ποταµών και στα διπλανά άδεια οικόπεδα.
Πρόκειται για ένα πρόβληµα που δυστυχώς αντιµετωπίζουµε όλοι οι δήµοι, που διογκώνεται συνεχώς. Γίνεται ακόµη προσπάθεια µε τον τρόπο αυτό να προστατέψουµε το φυσικό περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, αλλά και να εξοικονοµούνται µέσω της ανακύκλωσης φυσικοί πόροι για τις µελλοντικές γενιές. Καλούµε λοιπόν όλους τους δηµότες να µεταφέρουν στο χώρο αυτό τα απόβλητα οικιακής προέλευσης για οικονοµία, αλλά και για να διατηρήσουµε καθαρό το φυσικό περιβάλλον.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε όλους τους δήµους για να διατηρήσουµε τις γειτονιές και τους δήµους µας καθαρούς. Θα ήταν ευχής έργο να δηµιουργήσουµε οι ίδιοι υπηρεσίες που να τα µεταφέρουν, αφού διαχωριστούν τα αντικείµενα από το σπίτι στο Πράσινο Σηµείο.
Για την ώρα αδυνατούµε, είναι κάτι που µας προβληµατίζει, γιατί δεν έχουµε το προσωπικό, δεν έχουµε ακόµη τις υποδοµές.
Κάνουµε λοιπόν θερµή έκκληση τους δηµότες µας να µεταφέρουν τα απόβλητά τους στα Πράσινα Σηµεία, αφού διαχωρίσουν τα άχρηστα αντικείµενά τους. Για το καλό όλων µας, για το καλό του τόπου µας, για να διατηρούµε τις γειτονιές µας και τα πάρκα µας καθαρά.
Καθήκον όµως της κυβέρνησης είναι να εξεύρει χώρο για να µεταφέρονται στο Πράσινο Σηµείο τα σύµπηκτα σκουπίδια, έτσι που να αποφεύγονται οι αυξήσεις στη φορολογία.
*∆ήµαρχος Γερίου