Ενώνουν γνώσεις και εμπειρίες με στόχο την αλλαγή αντίληψης και συμπεριφοράς της κοινωνίας σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Όταν δύο αναγνωρισμένοι φορείς ενώνουν γνώσεις, εμπειρίες και δυνάμεις επιδιώκοντας να εμπεδώσουν στην ευρύτερη κοινωνία την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στις συμπεριφορές και γενικότερα στις αντιλήψεις των πολιτών, γύρω από θέματα εκτίμησης, προστασίας και ορθολογιστικής επέμβασης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος, τότε δεν μπορεί παρά να έχει θετικό αποτέλεσμα η όλη προσπάθειά τους.

Αυτό το ρόλο συνεχίζουν να προωθούν με τη σύναψη πρωτοκόλλου και με βάση τη συνεργασία τους που ξεκίνησε πριν από αρκετό καιρό, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας, θέτοντας στις προτεραιότητές τους την πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων σε διαφόρους τομείς με στόχο την προώθηση, σε όλη την Κύπρο, της εκπαίδευσης στην αειφορία και το περιβάλλον, κάτι που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή στάσεων και αξιών των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα, ώστε αυτές να συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη η οποία δε είναι τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από εκείνη την ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Όπως επισημαίνει ο  πρόεδρος του Κυπριακού Ιδρύματος Αειφορίας, Χρίστος Νεοκλέους, το όραμα που έθεσε ως στόχο του από της ίδρυσής του το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας, είναι να καταστεί η Κύπρος ένας αειφόρος προορισμός με υψηλή ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους της. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσα από τρεις τομείς δράσης που είναι η συσσώρευση και διάχυση της γνώσης για την αειφορία, οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με προτάσεις και πολιτικές και οι καλές πρακτικές με εθελοντική εργασία και άλλες συνέργειες.

Σημαντική από κάθε άποψη, θεωρεί το Ίδρυμα, τη συνέργεια του ΤΕΠΑΚ και την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας και γνώσης, αλλά και τη συνεργασία που επιδεικνύεται εκ μέρους ομάδων ή και μεμονωμένων πολιτών μέσα από τις εισηγήσεις, την ευαισθησία και τον ακτιβισμό τους.

Στα πλαίσια της συνεργασίας τους, ΤΕΠΑΚ και Ίδρυμα Αειφορίας προετοιμάζονται για το 4ο Ετήσιο Συνέδριο για την Αειφορία, το οποίο διοργανώνεται με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο με θέμα «Αειφορία και Εκπαίδευση» και στόχος των διοργανωτών είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια ενεργών πολιτών, ικανών να συνδημιουργούν το μέλλον με όρους περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

Χρήστος Χαραλάμπους