Διαβεβαιώσεις από την Τράπεζα προς την ΕΤΥΚ για μεταφορά του συνόλου των εργαζομένων

Η AstroBank προχωρεί στην εξαγορά της USB Bank, αφού έχει εξασφαλίσει ήδη την απαιτούμενη έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα.

Η εξαγορά δεν αναμένεται να επηρεάσει τους εργαζόμενους, αφού η Τράπεζα έδωσε διαβεβαιώσεις προς την ΕΤΥΚ ότι το σύνολο των υπαλλήλων της USB Bank θα μεταφερθεί στην AstroBank με όλα τα δικαιώματά του.

Όπως αναφέρει σε χθεσινή της εγκύκλιο η ΕΤΥΚ, είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρώτο εκτελεστικό διευθυντή της AstroBank, Γιώργο Άππιο, ο οποίος τους ανέφερε ότι «έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η διαδικασία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο τέρμα».

Επίσης για το θέμα των εργαζομένων τους ανέφερε ότι «αποτελεί προτεραιότητα και για τη Διοίκηση της Τράπεζας», διαβεβαιώνοντας τη συντεχνία ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το σύνολο των υπαλλήλων της USB Bank θα μεταφερθεί με όλα τα δικαιώματά του στην AstroBank. Η συνάντηση της ΕΤΥΚ με τον Γ. Άππιο έγινε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε η συντεχνία με αφορμή τις εξελίξεις στον τραπεζικό χάρτη.

Στα ίδια πλαίσια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση πρόσφατα με τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση, αναφορικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία προσφορών που διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου