Το υπουργικό συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης πρόκειται για προϋπολογισμό χωρίς ελλείματα, είναι ισοσκελισμένος είναι πλεονασματικός αφού δεν απαιτούνται νέα μέτρα, νέοι φόροι ή νέες επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, πρόσθεσε, μέσω αυτού του προϋπολογισμού θα είναι εφικτή η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.

Έκαμε λόγο για έργα υποδομής συνολικής αξίας 1 δις τα οποία είναι σε εξέλιξη, για έργα για επενδύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ψηφιακού μετασχηματιστού συνολικής αξίας πέραν των 250 εκατομμυρίων, στη δημιουργία Υφυπουργείου καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής και στη σύσταση επενδυτικού ταμείου για τη χρηματοδότηση κεφαλαίων σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη οι δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση λόγω του ΓεΣΥ και της μεταβατικής περιόδου που διανύει.

Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ως τον σημαντικότερο κίνδυνο που μπορεί να κλονίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα την προσφυγή των Δημοσίων Υπαλλήλων στη Δικαιοσύνη για επαναφορά αποκοπών και ωφελημάτων.