Πράσινο φως με ειδικούς όρους για την Αλυκή για το αποχετευτικό Λάρνακας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε περιβαλλοντική έγκριση με όρο για συγκεκριμένη όδευση των αγωγών στην περιοχή του συμπλέγματος των υγροβιότοπων

Πράσινο φως για έναρξη των έργων της τρίτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας στις κοινότητες της περιοχής του αεροδρομίου άναψε το Τμήμα Περιβάλλοντος με θετική γνωμάτευση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2022.

Ειδική αναφορά στην προκείμενη φάση γίνεται στο τμήμα του έργου που διέρχεται από την περιοχή του δικτύου Natura του συμπλέγματος των Αλυκών Λάρνακας εξ ου και διενεργήθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, αντικείμενο της οποίας ήταν τρεις εναλλακτικές οδεύσεις των αγωγών.

Στόχος ήταν να επιλεγεί η όδευση με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία υπάρχει Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Η μελέτη κατέληξε στο ότι καταλληλότερη όδευση είναι η 3Α, η οποία προβλέπει την όδευση του αγωγού κατά μήκος του υφιστάμενου χωματόδρομου ανατολικά των δεξαμενών αφαλάτωσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Το μήκος του αγωγού θα είναι 1.158 μέτρα και εκτιμάται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι οι ηπιότερες δυνατές με τις λιγότερες ποσότητες νερού προς άντληση και διαχείριση και με τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στα αλοφυτικά φυτά και στα είδη χαρακτηρισμού.

Επίσης, η επιλογή αυτή περνά από υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο και μέσα από περίφραξη τεμαχίου, κάτι που την καθιστά την ιδανικότερη, όπως κρίθηκε. Κατόπιν τούτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε περιβαλλοντική έγκριση υπό τον βασικό όρο ότι το δίκτυο θα περάσει από τη συγκεκριμένη όδευση.

Τέθηκαν επίσης πάρα πολλοί άλλοι όροι για το στάδιο κατασκευής και το στάδιο λειτουργίας του έργου, 98 τον αριθμό, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά.

Τι ακριβώς προβλέπει το έργο

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του έργου περιγράφονται στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στη βάση της οποίας παραχωρήθηκε η περιβαλλοντική έγκριση.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή και η λειτουργία της Γ’ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, για μεταφορά των αστικών λυμάτων των οικισμών Δρομολαξιάς – Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Λάρνακας, η οποία βρίσκεται ανατολικά της περιοχής μελέτης και νότια του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας.

Με την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, όπως σημειώνεται, θα καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ και ισχύει.

Το έργο περιλαμβάνει δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 147Km (κεντρικούς συλλεκτήρες και εσωτερικά δίχτυα αποχέτευσης), οικιακές συνδέσεις, οκτώ (8) κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων για τα υψομετρικά χαμηλά σημεία και έπειτα αυτών δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 9Km.

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα καλύψει τις ανάγκες των 29.000 κατοίκων της περιοχής, ενώ γίνεται και πρόβλεψη 40ετίας, για 40.000 κατοίκους μέχρι το 2060.

Με βάση το σχεδιασμό, η μέση ημερήσια παροχή αστικών λυμάτων θα είναι 6.813m3/ημέρα, με μέγιστη ημερήσια παροχή 8.120m3/ημέρα.

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου. Η περιοχή μελέτης καλύπτει τις περιοχές τοποθέτησης του αποχετευτικού δικτύου και αποτελείται από οικιστικές, τουριστικές, εμπορικές και βιοτεχνικές ζώνες, ζώνη υπαίθρου, δημοσίους χώρους (σχολεία, γήπεδα, πάρκα) και την ειδική ζώνη διευκολύνσεως του αερολιμένα Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του έργου, για τη μεταφορά των λυμάτων στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται η κατασκευή οκτώ κεντρικών αντλιοστασίων (αντλιοστάσια CA έως CH). Τα πέντε από τα αντλιοστάσια αυτά (CA – CE) προβλέπεται να κατασκευαστούν στο παραλιακό μέτωπο, ενώ όλα τα αντλιοστάσια προβλέπεται να κατασκευαστούν σε αδόμητα σήμερα οικόπεδα. Μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί η ακριβής χωροθέτηση για τα 8 κεντρικά αντλιοστάσια (με μία εναλλακτική θέση για το αντλιοστάσιο CD) και ο κύριος του έργου βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης των οικοπέδων.

Όλα τα αντλιοστάσια θα φέρουν υποβρύχιες αντλίες λυμάτων και θα είναι συμβατικού τύπου.

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.