Πράσινο φως για το αποχετευτικό σύστημα στο χωριό Τερσεφάνου

Στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του αποχετευτικού Λάρνακας

Πράσινο φως άναψε το Τμήμα Περιβάλλο­ντος στο έργο εγκατάστασης αποχετευτικού συ­στήματος στην κοινότητα Τερσεφάνου.

Το έργο είναι ένα από τα πέντε συμβόλαια της τρίτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνα­κας και την περασμένη Τρίτη 30 Αυγούστου έλαβε περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο εξέδωσε θετική γνω­μάτευση υπό όρους. Αυτό ανοίγει το δρόμο για προκήρυξη του διαγωνισμού για τις κατασκευ­αστικές εργασίες.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσε­ων Λάρνακας δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι το ΣΑΛ είναι έτοιμο να ξεκινήσει να προκηρύσ­σει διαγωνισμούς τον τρέχοντα μήνα, αφού εκ­κρεμούν μόνο κάποιες τελευταίες εγκρίσεις από αρμόδια κρατικά τμήματα. Το έργο αφορά την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των κοινοτή­των Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.

Συνοπτικώς, περιλαμβάνει την κατασκευή 190χλμ αγωγών και 12 Αντλιοστασίων Λυμά­των και έχει προϋπολογισμό κατασκευής ύψους 70 εκατ. ευρώ περίπου (πλέον ΦΠΑ). Σύμφω­να με τον προγραμματισμό του ΣΑΛ, το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάθεση 5 κατασκευαστικών συμβολαίων (4 για τα δίκτυα και 1 για τα αντλι­οστάσια), η δημοπράτηση των οποίων θα γίνει διαδοχικά με βάση ένα σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την περιοχή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και θα κινούνται σταδιακά προς τα πίσω φτάνο­ντας στο τέλος μέχρι το χωριό Τερσεφάνου.

Το σύνολο της Γ’ Φάσης αναμένεται να ολο­κληρωθεί κατασκευαστικά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τάσος Περδίος

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy