Προαγωγές και αυξήσεις μισθών στην Τράπεζα Κύπρου

Τα κέρδη έφεραν αναβαθμίσεις για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια

Προαγωγές και αυξήσεις μισθών ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Κύπρου, παρά την κρίση της πανδημίας και την αβεβαιότητα η οποία επικρατεί στην οικονομία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, σε μήνυμά του προς το προσωπικό ανέφερε ότι πρόκειται για τις πρώτες αναβαθμίσεις, εδώ και μία δεκαετία περίπου, αφού λόγω των συνθηκών η διαδικασία είχε παγώσει.

Ανέφερε επίσης ότι κατά τη διαδικασία επιλογής η Τράπεζα βασίστηκε σε συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια και μια σταθερή μέθοδο αξιολόγησης, «διασφαλίζοντας πάνω απ’ όλα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια». Ακόμη, ανέφερε ότι λήφθηκε υπόψη η προοπτική ανέλιξης, η αξία της θέσης εργασίας, οι αξιολογήσεις της τελευταίας τριετίας, η πετυχημένη άσκηση καθηκόντων σε παλαιότερα και υφιστάμενα καθήκοντα, καθώς επίσης τα έτη υπηρεσίας στο ρόλο/ή και στο Συγκρότημα.

«Οι αναβαθμίσεις αποτελούν σημαντικό βήμα αναγνώρισης και επιβράβευσης των ανθρώπων μας.  Παράλληλα, σηματοδοτούν το σκεπτικό μας για μια μοντέρνα τράπεζα και ένα περιβάλλον εργασίας που ακολουθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις, στεγάζει ισχυρές φιλοδοξίες και προσφέρει ευκαιρίες δημιουργικότητας και προσωπικής συμμετοχής στο όραμά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Νικολάου.

Σημειώνεται ότι με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, το πρώτο εξάμηνο τα κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανήλθαν στα 51 εκατ. ευρώ. Επίσης, μετά την αναγνώριση μη-επαναλαμβανόμενων εξόδων, τα κέρδη ανήλθαν στο 1 εκατ. ευρώ. Ακόμη, το πρώτο εξάμηνο το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 101 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τον Ιούλιο 2021 η τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2021 και 2022. Η συμφωνία αφορά ορισμένες αλλαγές που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών, το οποίο συνδέεται με την αξία της θέσης εργασίας, καθώς και την εισαγωγή αμοιβής στη βάση της απόδοσης του κάθε μέλους του προσωπικού, που θα αποτελεί μέρος της ετήσιας αύξησης μισθού του προσωπικού.

Οι δύο αυτές αλλαγές αποτελούσαν μακροχρόνιους στόχους της τράπεζας. Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης αναμένεται να αυξήσει το κόστος προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων ανανεώσεων για προηγούμενα έτη.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.