Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ ζητά να εγείρει η Βουλή σε αναφορά του ΠτΔ

Το Ανώτατο Δικαστήριο επεφύλαξε σήμερα την απόφασή του στο αίτημα για παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο για μια εκ των δεκαέξι αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε νομοθετήματα που ψήφισε η Ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το αίτημα υπέβαλε η πλευρά της Βουλής των Αντιπροσώπων, δια του δικηγόρου της Χρήστου Κληρίδη, και αφορά τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016.

Η πλευρά του Προέδρου, δια του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Κώστα Κληρίδη, θεωρεί ότι ο εν λόγω νόμος είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός, συγκρούεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και παραβιάζει τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε άλλης ερμηνείας.

Το Ανώτατο, αφού άκουσε τις θέσεις των διαδίκων, επιφύλαξε την έκδοση της απόφασής του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πάντως, όπως αναφέρθηκε κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, σε περίπτωση που το Ανώτατο εγκρίνει την αίτηση παραπομπής του προδικαστικού ερωτήματος, αυτό αναμένεται να καθυστερήσει την εκδίκαση της εν λόγω αναφοράς, αφού η αίτηση μπορεί να πάρει μέχρι και δύο χρόνια για να εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Ανώτατο ανέβαλε επίσης σήμερα την εκδίκαση της αναφοράς που αφορά τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 μέχρι την έκδοση της ενδιάμεσης απόφασης του στο αίτημα της Βουλής.

Οι αναφορές περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 και τον περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 θα εκδικαστούν στις 13 Φεβρουαρίου.

Η αναφορά που αφορά στον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 ορίστηκε για ακρόαση στις 20 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου σε εννέα από τις συνολικά 16 αναφορές. Πρόκειται για τις αναφορές που αφορούν τον περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Αστυνομίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2016, τον περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2016, τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016 και τον περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμο του 2016.