Πρόεδρος ΟΑΥ στη «Χ»: Το ΓεΣΥ πέρασε το τεστ αντοχής και δημιουργείται κουλτούρα για την εδραίωση του

  • Η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση το ΓεΣΥ
  • «Ανήκει σε όλο το λαό και έχουμε όλοι ευθύνη να το περιφρουρούμε, να το υπερασπιζόμαστε και να το προστατεύσουμε»
  • Μεγάλη πρόκληση για το επόμενο διάστημα είναι η περαιτέρω σταθεροποίηση, ομαλοποίηση και ισορροπία του Συστήματος

Τα εμπόδια και οι αντιξοότητες που αντιμετώπισε το ΓεΣΥ στα δύο χρόνια ζωής του υπερπηδήθηκαν και ως αποτέλεσμα οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν ένα καθολικό, ισότιμο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΟ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Θωμάς Αντωνίου, σε συνέντευξή του στη «Χ» τονίζει ότι η αποτίμηση των δύο χρόνων είναι «σαφώς θετική». Αναγνωρίζει δε, ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα, όπως επίσης και πολλά περιθώρια βελτίωσης, όπου και επικεντρώνεται πλέον η προσοχή του ΟΑΥ. Τονίζει δε, πως η πανδημία ήταν ένα επιπλέον, πραγματικό και απαιτητικό τεστ αντοχής, στο οποίο το Σύστημα αντεπεξήλθε με επιτυχία.

Gesy2 0 4

Συνέντευξη στον Ειρηναίο Πίττα

Την 1η Ιουνίου 2021 το ΓεΣΥ έκλεισε δύο χρόνια λειτουργίας. Θεωρείτε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι; 

Όλο αυτό το διάστημα, καταφέραμε όλοι μαζί να υπερπηδήσουμε εμπόδια και αντιξοότητες, παραδίδοντας στους δικαιούχους ένα καθολικό, ισότιμο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, όπως προβλέπεται από το νόμο του ΓεΣΥ. Η αποτίμηση θεωρώ ότι είναι σαφώς θετική και αυτό είναι η γενικότερη εκτίμηση φίλων και αντιπάλων του ΓεΣΥ, αλλά κυρίως των ίδιων των πολιτών/δικαιούχων του συστήματος.

Το ΓεΣΥ είναι η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες και ως τέτοια είναι μια πρωτοποριακή, τεράστια σε μέγεθος και σημασία κοινωνική μεταρρύθμιση. Για αυτό, αντικειμενικά, ήταν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο έργο, που έγινε ακόμα πιο δύσκολο από την έλευση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, και κανένας δεν ανέμενε να ξεκινήσει χωρίς κάποια προβλήματα.

Πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ ως χώρα είχαμε το πιο άνισο σύστημα από πλευράς προσβασιμότητας των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και το υψηλότερο ποσοστό προσωπικής δαπάνης των ασθενών, το οποίο αγγίζει σχεδόν το 55% των συνολικών δαπανών υγείας, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν μόλις 15%. Τώρα, οι υπηρεσίες υγείας προσφέρονται στη βάση της ανάγκης και όχι της οικονομικής επιφάνειας των συμπολιτών μας. Το ΓεΣΥ έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες, αλλά και από τη μεγάλη πλειονότητα των γιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας.

Gesy 18

Είναι κοινή διαπίστωση ότι υπήρξαν και υπάρχουν καταχρήσεις του Συστήματος Υγείας. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για μηχανισμό εποπτείας των παρόχων, αλλά και των δικαιούχων; 

Οι καταχρήσεις παρατηρούνται σε όλα τα συστήματα υγείας που είναι και πολύ μεγαλύτερα και ώριμα από το δικό μας. Για αυτό η προσπάθεια περιορισμού τους θα είναι συνεχής. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον ΠΙΣ, τις Επιστημονικές Εταιρείες των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας και υιοθετούμε μέτρα, πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες που ήδη έχουν σημαντικά αποτελέσματα.

Πέραν των πιο πάνω, παίρνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης της σωστής κουλτούρας στους δικαιούχους. Τους τελευταίους μήνες, για παράδειγμα, έχουμε εστιάσει στην ενημέρωση των δικαιούχων στη σημασία του ρόλου του Προσωπικού Ιατρού. Ο Προσωπικός Ιατρός καθοδηγεί σωστά και έγκαιρα τους ασθενείς σε σχέση με τις υπηρεσίες που χρειάζεται να λάβουν, και έτσι επιτυγχάνουμε και βελτίωση ποιότητας και αποτελεσμάτων και μείωση των καταχρήσεων. Αυτή η καλλιέργεια κουλτούρας απαιτεί χρόνο, όμως φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σε συνεργασία με τον ΠΙΣ, ο Οργανισμός προχωρεί στην καταγραφή πρωτοκόλλων που θα καθορίζουν τα ποιοτικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις για σημαντικό αριθμό ιατρικών πράξεων, ενώ είμαστε ταυτόχρονα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Ινστιτούτο του Ηνωμένου Βασιλείου (NICE) για θέματα ποιότητας, κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων. Επίσης, το Σύστημα Πληροφορικής, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης και περιορισμού των καταχρήσεων, αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε συνεχή βάση.

Τι αναμένεται να προσφέρει η συνεργασία με τον NICE; 

Ο Οργανισμός έχει θέσει ως προτεραιότητά του για την επόμενη περίοδο τα ζητήματα βελτίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Χαίρομαι να επισημάνω ότι σε αυτό το στόχο είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την οργανωμένη ιατρική επιστημονική κοινότητα του τόπου μας που εκφράζεται από τον ΠΙΣ και τις επιστημονικές εταιρείες, όχι μόνο ως προς το στόχο αλλά και ως προς τη διαδικασία.

Συμφωνήσαμε ότι πρωταρχικό ρόλο επιστημονικής διαμόρφωσης και προσαρμογής πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών πρέπει να έχει η κυπριακή ιατρική επιστημονική κοινότητα μέσω του ΠΙΣ και των επιστημονικών εταιρειών, ενώ πρωταρχικό ρόλο στην τεχνική προσαρμογή στα συστήματα και τις διαδικασίες του ΓεΣΥ θα έχει ο ΟΑΥ.

Για την υλοποίηση του δικού μας ρόλου και υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι ίσως δεν υπάρχει καλύτερος σύμβουλος από τον NICE. Ο NICE είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο φορείς, με εξαίρετες υποδομές, συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία στη συμβουλευτική σε τρίτα κράτη, για την ανάπτυξη της υποδομής και των μηχανισμών για θεσμοθέτηση διαδικασιών για την υιοθέτηση, προσαρμογή, έλεγχο και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών, στηριγμένων στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική.

Μέσω της υιοθέτησης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών θα ενισχύεται σε συνεχή βάση το δίχτυ προστασίας του συστήματος και των ασθενών, μειώνοντας τις καταχρήσεις και αναβαθμίζοντας την ποιότητα υγείας προς όφελος των ασθενών.

Η πανδημία επέφερε μείωση εσόδων, ενώ οι καταχρήσεις επιφέρουν αύξηση των εξόδων αντίστοιχα. Τα οικονομικά του Οργανισμού παραμένουν βιώσιμα; 

Όπως ανέφερα προηγουμένως, έχουμε ήδη λάβει μια σειρά μέτρων που έχουν περιορίσει σε κάποιο βαθμό αρκετές καταχρήσεις. Το Σύστημα φαίνεται να σταθεροποιείται και ήδη να αποκτά την ισορροπία του και στην οικονομική του πτυχή. Αντικειμενικά, τα πρώτα βήματα ενός νέου Συστήματος Υγείας είναι και τα πιο δύσκολα, όμως η πανδημία ήταν ένα επιπλέον, πραγματικό και απαιτητικό τεστ αντοχής για το Σύστημα. Και το ΓεΣΥ άντεξε στους κραδασμούς υπό πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Για αυτό νομίζω πως ο καθένας μπορεί να δει πως διαψεύσθηκαν πανηγυρικά οι όσες προβλέψεις διέβλεπαν την κατάρρευση του συστήματος. Το ΓεΣΥ είναι εδώ για να μείνει και εδράζεται σε γερά θεμέλια. Αυτά τα θεμέλια είναι ο πολύ καλός πρωτοποριακός σχεδιασμός του ΓεΣΥ που εξασφαλίζει και οικονομική ισορροπία και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους και ισότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι επίσης ο πολύ καλά οργανωμένος, με σωστή φιλοσοφία και εξαίρετους λειτουργούς ΟΑΥ, και κυρίως η κοινωνική αναγκαιότητα για την ύπαρξη του Συστήματος.

Μοναδική εκκρεμότητα για να διαμορφωθεί το πλήρες πακέτο του ΓεΣΥ είναι τα κέντρα αποκατάστασης. Γιατί παρατηρείται δυστοκία; 

Σήμερα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ πέραν των 1.800 ειδικών ιατρών από όλες τις ιατρικές ειδικότητες, πέραν των 560 προσωπικών ιατρών, 190 παιδίατρων, 150 εργαστηρίων, 550 φαρμακείων, 50 νοσηλευτηρίων και 1.800 άλλων επαγγελματιών υγείας, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα έγκειται στην απουσία συγκροτημένου νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό το ένα κενό αναμένεται να συμπληρωθεί τους επόμενους μήνες και αμέσως μετά θα ενταχθούν και οι υπηρεσίες των κέντρων αποκατάστασης στο Σύστημα.

Ποιες είναι οι προκλήσεις για το ΓεΣΥ στο επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα στη μετα-COVID περίοδο; 

Το Σύστημα Υγείας της χώρας μας είναι μόλις δύο χρόνων, σε αντίθεση με τα συστήματα όλων των άλλων χωρών της ΕΕ που έχουν συσσωρεύσει εμπειρίες δεκαετιών. Για αυτό, κατά πρώτον, μεγάλη πρόκληση είναι η περαιτέρω σταθεροποίηση, ομαλοποίηση και ισορροπία του Συστήματος.

Απομένουν αρκετές προκλήσεις που θα εστιάσουμε στο επόμενο διάστημα, όπως ο περαιτέρω περιορισμός των καταχρήσεων, η έμφαση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ιατρικού ελέγχου, η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής, η ενσωμάτωση νέων καινοτόμων ιατρικών μεθόδων, τεχνολογιών, φαρμάκων, η ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και η ενίσχυση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ιατρική κοινότητα, των προληπτικών προγραμμάτων.

Imagehandler 1 1

Ποιο είναι το καταληκτικό σας σχόλιο σε σχέση με το μέλλον του ΓεΣΥ; 

Οι πολίτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν το βασικό δικαίωμα, το πολυτιμότερο αγαθό, αυτό της υγείας, και να επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που ιατρικώς χρειάζονται. Το ΓεΣΥ αποτελεί μια κοινωνική κατάκτηση ενός στόχου, τον οποίο πετύχαμε όλοι με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή και δεν επιδέχεται πισωγυρίσματα.

Για αυτό η μεγάλη πρόκληση είναι να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες ότι το ΓεΣΥ ανήκει σε όλο τον κυπριακό λαό από κοινού, αποτελεί κοινό μας κτήμα, κοινή ιδιοκτησία και ότι έχουμε όλοι από κοινού ευθύνη να το περιφρουρούμε, να το υπερασπιζόμαστε και να το προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις από τους καταχραστές και από αυτούς που θα θελήσουν και στο μέλλον να το υποσκάψουν και να το ανατρέψουν.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.