Πρόεδρος Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας : «Όταν βρεθείς πάνω στην πλάτη του κροκόδειλου, µετά είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις»

Οι Ρώσοι εργαζόµενοι δεν πρέπει να βλέπουν τον πόλεµο ως δικό τους, αφού ό,τι και να γίνει αυτοί θα χάσουν

Υπάρχει εργατική τάξη και στην Αµερική και είναι δική µας ευθύνη και στόχος να οργανώσουµε και να εκπροσωπούµε αυτούς τους εργαζοµένους

∆εν υπάρχει άλλη οργάνωση στον κόσµο, πέραν της ΠΣΟ, η οποία να µπορεί πραγµατικά και ουσιαστικά να εκπροσωπεί την εργατική τάξη και τα συµφέροντά της

 

Συνέντευξη στους Γιάννη Κακαρή και Σπύρο Σωτηρίου

Με τον πρόεδρο της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ) και πρόεδρο της NEHAWU, της νοτιοαφρικανικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων στην Παιδεία και την Υγεία, Mzwandile Makwayiba, είχαµε µια άκρως ενδιαφέρουσα συνοµιλία. Μας µετέφερε, µεταξύ άλλων, την εµπειρία του Νοτιο-Αφρικανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος σε ό,τι αφορά τις συµµαχίες, σηµειώνοντας ότι οι συµµαχίες µε δυνάµεις ξένες προς τα εργατικά συµφέροντα θολώνουν τη συνείδηση των εργαζοµένων και καθυστερούν τον αγώνα και τα αποτελέσµατα που πρέπει να έχει ο εργατικός αγώνας. Σε ό,τι αφορά την ΠΣΟ, ο Mzwandile Makwayiba χαρακτηρίζει ως καίρια την ανάγκη η Οµοσπονδία να γίνει κυρίαρχη δύναµη σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, διότι δεν υπάρχει άλλη οργάνωση στον κόσµο, η οποία να µπορεί πραγµατικά να εκπροσωπήσει την εργατική τάξη και τα συµφέροντά της.

 

Βρεθήκατε στην Κύπρο ως πρόεδρος της ΠΣΟ για τη σύνοδο του Προεδρικού Συµβουλίου. Ποιος είναι ο ρόλος του Προεδρικού Συµβουλίου;

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του Προεδρικού Συµβουλίου που γίνεται µετά το συνέδριο του 2022 στη Ρώµη. Η συζήτηση αφορά το πώς υλοποιούµε τις αποφάσεις του συνεδρίου και αυτό γίνεται κάθε χρόνο µέσα από τον καταρτισµό του πλάνου δράσης.

Επίσης, µέσα από αυτή τη διαδικασία ανασκοπούµε τη δράση µας. Βλέπουµε πού υπάρχουν αδυναµίες και τις διορθώνουµε σε όλα τα επίπεδα. Τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό. Για το σκοπό αυτό λειτουργούµε περιφερειακά γραφεία για την αγγλόφωνη Αφρική, τη γαλλόφωνη Αφρική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, τη Βόρεια Αµερική και την Ασία – Ειρηνικό. Για κάθε περιφέρεια έχουµε άτοµα υπεύθυνα. Έτσι εποπτεύουµε τη δουλειά µας, υλοποιούµε τις αποφάσεις µας και βοηθούµε τα µέλη µας µε διαφόρους τρόπους.

 

Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των εργαζοµένων πρέπει να είναι, λοιπόν, σηµαντικό στοιχείο της δουλειάς σας…

Ναι, µια από τις βασικές δουλειές µας είναι να διασφαλίσουµε ότι η αλληλεγγύη διαχέεται µεταξύ των µελών µας. ∆υστυχώς, ο καπιταλισµός δηµιουργεί συγκρούσεις για να µπορεί να συνεχίσει να υπάρχει.

Όταν, για παράδειγµα, οι δηµόσιοι υπάλληλοι κατέβηκαν πρόσφατα σε απεργία στη Νότια Αφρική, η ΠΣΟ εξέδωσε ανακοίνωση αλληλεγγύης και στηρίζει ποικιλοτρόπως τον αγώνα τους. Εκστρατείες κάναµε και για τους νεκρούς εργάτες στο Κατάρ κατά την προετοιµασία του Παγκοσµίου Κυπέλλου, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εκφράσαµε την αλληλεγγύη µας και στον ελληνικό λαό για τους νεκρούς από το δυστύχηµα µε το τρένο στην Ελλάδα, που ήταν αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόµων, στους εργαζοµένους της Τουρκίας και της Συρίας που υποφέρουν µετά τους καταστροφικούς σεισµούς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Αυτό διαχέεται µέσα στους εργαζοµένους και νιώθουν στήριξη στον αγώνα τους. Είναι κάτι που γίνεται παντού.

 

Πώς εκτιµάτε τη δράση της ΠΣΟ σε σχέση µε τους εργαζοµένους, ιδιαίτερα µε την πανδηµία και την κρίση;

Γενικά µπορώ να πω ότι τα πήγαµε καλά παρά τις δυσκολίες της πανδηµίας, η οποία έβαλε εµπόδια σε όλους. Σε γενικές γραµµές καταφέραµε να υλοποιήσουµε το πρόγραµµά µας και να φτάσουµε στα µέλη µας. ∆εν θεωρώ ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε ήταν τέτοιες που να εµποδίσουν τη δουλειά µας.

Είµαστε µαρξιστές και θεµελιώδες στο µαρξισµό είναι η δηµοκρατία. Άρα το ζήτηµα για εµάς ήταν πάντα το πώς φτάνουµε στις µάζες, να έχουµε επαφή µε τα µέλη µας. Ήταν ζήτηµα το πώς θα καταφέρναµε να έχουµε αυτή τη σχέση και την αλληλεπίδραση.

Λαµβάνουµε επίσης πολύ σοβαρά υπόψιν πώς αναπτύσσουµε αλληλεγγύη. Κάτι που κάναµε για παράδειγµα στην περίπτωση της Τουρκίας και της Συρίας µε τον καταστροφικό σεισµό, που ήµασταν εκεί και δείξαµε την αλληλεγγύη µας.

Κάτι που θα ήθελα να δω είναι εµείς να γίνουµε κυρίαρχοι σε κάποιες χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο ή οι ΗΠΑ. Υπάρχει εργατική τάξη και στην Αµερική και είναι δική µας ευθύνη και στόχος να οργανώσουµε και να εκπροσωπούµε αυτούς τους εργαζοµένους. ∆ιότι δεν υπάρχει άλλη οργάνωση στον κόσµο, η οποία να µπορεί να πραγµατικά και ουσιαστικά να εκπροσωπήσει την εργατική τάξη και τα συµφέροντά της.

Χρειάζεται να κάνουµε περισσότερα για την εργατική τάξη. Είναι καθήκον µας να την υπερασπιστούµε.

 

 

Σε µια χώρα όπως οι ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχει ισχυρό συνδικαλιστικό κίνηµα, µπορεί η παρέµβαση της ΠΣΟ να είναι τέτοια που να ωθήσει στη δηµιουργία ενός ισχυρού συνδικαλιστικού κινήµατος;

Κατ’ αρχάς να πω ότι είµαστε σε κάθε γωνιά του κόσµου. Υπάρχουµε και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. ∆εν είµαστε όσο ισχυροί θα θέλαµε, αλλά έχουµε παρέµβαση και επιρροή. Στόχος µας είναι ανά περίσταση να προσπαθούµε να έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερη επιρροή στα κινήµατα µε βάση τη δική µας κατεύθυνση και τους στόχους µας.

Ωστόσο, είµαστε πολύ ισχυροί στις χώρες του λεγόµενου «τρίτου κόσµου», όπως η Ινδία, το Περού και η Νότιος Αφρική. Αυτό δεν είναι υπό αµφισβήτηση γιατί όταν οι εργαζόµενοι αυτών των χωρών δεν έχουν άλλο να τους στηρίξει, έρχονται σε εµάς και εµείς αποτελούµε το σπίτι τους για τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν.

 

 

Ποια είναι η κατάσταση των εργαζοµένων στη Νότια Αφρική; Επειδή εµείς είµαστε στην Ευρώπη, συνήθως τα ΜΜΕ δεν µεταδίδουν το τι γίνεται στις χώρες της Αφρικής.

Ο ευρωκεντρισµός δεν υπάρχει µόνο στην Κύπρο. Υπάρχει παντού και επηρεάζει τη συνείδηση των εργαζοµένων. Η αστική τάξη χρησιµοποιεί κάθε µέσο που έχει στη διάθεσή της για να κερδίζει τους ανθρώπους.

Υπάρχει ένα ζήτηµα στο θέµα των συµµαχιών. Πολλές φορές ο κόσµος δεν αντιλαµβάνεται καλά µε ποιους συµµαχεί και αυτό είναι ένα καθοριστικό ζήτηµα και στη Νότια Αφρική. Υπάρχουν συµµαχίες οι οποίες καθοδηγούνται από αστικές δυνάµεις, όπως το κυβερνών κόµµα. Τέτοιες περιπτώσεις, συµµαχία µε δυνάµεις ξένες προς τα εργατικά συµφέροντα, καθυστερούν τον αγώνα και τα αποτελέσµατα που πρέπει να έχει ο εργατικός αγώνας.

Τέτοιου είδους συνεργασίες τις περιγράφω ως να «καβαλάς τον κροκόδειλο». Όταν βρεθείς πάνω στην πλάτη του κροκόδειλου, µετά είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις.

Η συµµαχία που είχαµε για χρόνια µε το σοσιαλδηµοκρατικό Νοτιοαφρικανικό Κογκρέσο (ANC) θόλωσε τη συνείδηση των εργαζοµένων. ∆εν είναι κάτι που πρέπει να µας τροµάζει όµως. Λάθη γίνονται όταν είσαι στην πολιτική και τον αγώνα. Το σηµαντικό είναι να τα αναγνωρίζεις και να έχεις την ωριµότητα και τη βούληση να τα διορθώνεις.

 

 

Προηγουµένως αναφερθήκατε σε ευρωκεντρισµό. Πώς αυτό επηρεάζει τους εργαζοµένους στη Ν. Αφρική;

∆εν επηρεάζει µόνο τη Ν. Αφρική. Γενικά όλοι οι εργαζόµενοι σε όλο τον κόσµο επηρεάζονται. Ο ευρωκεντρισµός παραπλανεί τους εργαζοµένους και τον αγώνα τους.

Ένα παράδειγµα είναι ο πόλεµος στην Ουκρανία. Ποιου είναι αυτός ο πόλεµος; ∆εν θεωρώ ότι είναι πόλεµος µε τον οποίο έχει κάτι να κερδίσει η εργατική τάξη και δεν πρέπει να παίρνουν µεριά οι εργαζόµενοι.

Οι εργαζόµενοι στη Ρωσία δεν πρέπει να τον βλέπουν ως δικό τους πόλεµο, διότι ό,τι και να γίνει αυτοί θα χάσουν. Ποιος θα καρπωθεί τους καρπούς της όποιας νίκης; ∆εν θα είναι οι εργαζόµενοι διότι κανένα τµήµα της εργατικής τάξης δεν έχει την εξουσία στη Ρωσία. Άρα δεν είναι δικός τους πόλεµος, δεν είναι δικός µας πόλεµος.

 

 

Ποιο είναι το µήνυµα που θέλετε να στείλετε στην εργατική τάξη της Κύπρου;

Ενότητα πρώτα απ’ όλα και να κινητοποιούνται και να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους ο ένας στον άλλο, διότι η ενότητα µπορεί να φανεί µόνο στη δράση. Η εργατική τάξη πρέπει να µάθει να είναι µαζί γιατί εκεί εναπόκειται η ενότητά της. Γιατί η µάχη που πρέπει να δώσουµε είναι για να αλλάξουµε την κατάσταση, να αλλάξουµε τα πράγµατα προς όφελος της εργατικής τάξης.

Οι κοµµουνιστές πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να σταµατήσουν να διασπώνται για µικρής σηµασίας πράγµατα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.