Πρόεδρος ΠΑΣΥΚΙ: Τα δηµόσια νοσηλευτήρια ρίχτηκαν λαβωµένα στη µάχη του ανταγωνισµού

  • «Αν χάσουµε τα δηµόσια νοσηλευτήρια, να είµαστε έτοιµοι για τις επιπτώσεις», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούµας, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αν αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα προβλήµατα, σηµαίνει ότι θα πρέπει να δώσουµε λύσεις».
  • Σηµειώνει ότι ως ΠΑΣΥΚΙ εντοπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα σε διοικητικό επίπεδο, σε οργανωτικό επίπεδο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού και σε οικονοµικό επίπεδο.
  • Αν χαθούν τα δηµόσια νοσηλευτήρια, τότε κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις όποιες επιπτώσεις εµφανιστούν. Οι υποδοµές υγείας του ∆ηµοσίου αποτελούν εγγύηση στην ισότιµη και καθολική πρόσβαση. Τα συνθήµατα που κατά καιρούς ακούγονται περί του Δηµοσίου έχουν καταρρεύσει. Η αντιµετώπιση της πανδηµίας θα έπρεπε να µας διδάσκει…

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δηµόσια νοσηλευτήρια υπό τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ έχουν εκφράσει οι γιατροί του δηµοσίου κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΥΚΙ, την ώρα µάλιστα που και η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει µια σειρά από ζητήµατα σε σχέση µε την αυτονόµηση προειδοποιώντας ότι εάν δεν ληφθούν µέτρα, τότε είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτονόµηση που είναι σχεδιασµένη για το 2024.

Κληθείς από τη “Χαραυγή” να σχολιάσει τα όσα αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούµας, επισηµαίνει ότι αν αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα προβλήµατα, σηµαίνει ότι θα πρέπει να δώσουµε λύσεις.

«Εµείς ως ΠΑΣΥΚΙ βλέπουµε ιδιαίτερα προβλήµατα σε διοικητικό επίπεδο, σε οργανωτικό επίπεδο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού και σε οικονοµικό επίπεδο». Όπως επισηµαίνεται, εφαρµόζεται ένα ιδιαίτερα δυσλειτουργικό µοντέλο διοίκησης όπου επικρατεί η απουσία αντίληψης του ρόλου και χαρακτήρα των δηµοσίων νοσηλευτηρίων, η έλλειψη βασικών γνώσεων ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και δη δηµοσίων νοσηλευτηρίων, αλλά και η σοβαρή δυστοκία στη λήψη αποφάσεων.

Η πανδηµία έφερε επιπτώσεις στα δηµόσια νοσηλευτήρια

Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά, σύµφωνα µε τον κύριο Κούµα, θα πρέπει να γίνουν κάποιοι συσχετισµοί και συγκρίσεις. «Να υπενθυµίσω ότι τα δηµόσια νοσηλευτήρια έχουν διανύσει τα τελευταία 2 χρόνια µε βασικό άξονα δράσης την αντιµετώπιση της πανδηµίας σχεδόν µόνα τους. Αυτό έχει επιφέρει επιπτώσεις στη λειτουργία των ίδιων των δηµοσίων νοσηλευτηρίων, η οποία δυστυχώς συνέπεσε και µε την έναρξη εφαρµογής του ΓεΣΥ κατά τη β’ φάση µε την ενδονοσοκοµειακή.

Ως ΠΑΣΥΚΙ κατά επανάληψη είχαµε θέσει ερωτήµατα ακόµη πριν την ψήφιση της σχετικής νοµοθεσίας». Σύµφωνα µε τον κ. Κούµα, η διοικητική αυτονόµηση δεν είναι απλά µια λέξη. Πρέπει επιτέλους και οι λέξεις να αποκτήσουν περιεχόµενο ή καλύτερα θα έπρεπε να είχαν περιεχόµενο ώστε να οδηγηθούμε προς τις σωστές κατευθύνσεις.

«Υπενθυµίζω ότι ο ΟΚΥπΥ υφίσταται από το 2017, έστω και αν τη διοίκηση ανέλαβαν το 2019, όπως µας λένε. Και πάλι είναι 3 χρόνια. Τι έχουµε στα χέρια µας; Μια δυσλειτουργία διοικητική, οργανωτική ακόµη, προσπαθούν να φτιάξουν δοµές διοικητικές. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι αν πάσχει διοικητικά και οικονοµικά, δεν θα αντεπεξέλθει. Από κει και πέρα πρέπει να αναφερθούµε και στο πώς αντιµετωπίζονται τα δηµόσια νοσηλευτήρια στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Ενώ γνωρίζαµε ότι θα εφαρµοστεί το ΓεΣΥ, προετοιµάσαµε τα δηµόσια νοσηλευτήρια; Η πραγµατικότητα φανερώνει ότι αυτοί που είχαν την ευθύνη να τα ετοιµάσουν δεν τα ετοίµασαν καθόλου. Άρα λαβωµένα µπήκαν σε ένα άγνωστο για αυτά περιβάλλον. Το περιβάλλον του ανταγωνισµού». Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ σηµειώνει πως τίθεται και το ερώτηµα εάν µε τον τρόπο που είναι δοµηµένα τα δηµόσια νοσηλευτήρια και όπως αυτά λειτουργούν µπορούν να  µπουν στον ελεύθερο ανταγωνισµό;

«Θα πρέπει σε αυτό το ερώτηµα να απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί, αλλά και οι αρµόδιοι φορείς. Όταν απαιτείται από τα δηµόσια νοσηλευτήρια να παρέχουν ό,τι έχει σχέση µε δηµόσια υγεία, έπρεπε αυτό να το συνυπολογισθεί. Κάτι που δεν έγινε και τώρα τρέχουµε και προσπαθούµε να υπολογίσουµε τις δαπάνες, αλλά και τα έσοδα. Ελπίζουµε να µην είναι αργά».

Τα δηµόσια νοσηλευτήρια προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Ερωτηθείς σε σχέση µε τους αριθµούς των αποζηµιώσεων και των επιδοµάτων που καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο κ. Κούµας επισηµαίνει ότι τα όποια κακά αποτελέσµατα δεν είναι ευθύνη των εργαζοµένων. «Τις αποζηµιώσεις εντός του ΓεΣΥ δεν είναι οι γιατροί της ΠΑΣΥΚΙ που τις διαµόρφωσαν, υπάρχουν συγκεκριµένοι φορείς που τις διαµόρφωσαν και, ναι, εδώ πρέπει να γίνει σύγκριση.

Είµαστε έτοιµοι να συνδράµουµε σε αυτό. Από κει και πέρα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί αν χαθούν τα δηµόσια νοσηλευτήρια, τότε θα πρέπει να µπορούµε να απαντήσουµε σε όποιες επιπτώσεις εµφανιστούν.

Αναφέροµαι χαρακτηριστικά στο θέµα της εµπειρογνωµοσύνης. Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι ό,τι καλύτερο µπορούμε να έχουμε σε επίπεδο ποιοτικό και ασφαλών υπηρεσιών υγείας. Αν το απολέσουμε αυτό από την αλυσίδα, θα έχουµε πρόβληµα και κάποιοι επιτέλους, ναι, πρέπει να πάρουν τέτοιες αποφάσεις ώστε η εύρυθµη και ποιοτική λειτουργία των δηµοσίων νοσηλευτηρίων να διατηρηθεί.

Τα συνθήµατα που ακούγαµε πριν λίγα χρόνια και κατά καιρούς επαναλαµβάνονται περί του δηµοσίου έχουν καταρρεύσει. Πιο απλό παράδειγµα είναι η αντιµετώπιση της πανδηµίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να μιλά για βασίλεια εντός των δηµοσίων νοσηλευτηρίων».

«∆εν χωρούν εκπτώσεις στην ιατρική»

Σε σχέση µε την κριτική που ασκείται κατά καιρούς στους γιατρούς σε σχέση µε τον τρόπο που αντιδρούν σε αλλαγές που προωθούνται, όπως µε το τελευταίο παράδειγµα µε τη λειτουργία των εφηµερεύοντων ιατρείων και τις τοποθετήσεις και των οργανωµένων ασθενών, καθώς και τις προτροπές να βρίσκονται µέσες λύσεις ο κ. Κούµας αναφέρει:

«Θα αρχίσω από την πολύ εύστοχη τοποθέτησή σας να βρεθεί µέση λύση. Έκαστος από εµάς ως πολίτης, αλλά και ως δυνητικός ασθενής συνηγορεί στο να παρέχονται µέσες θεραπείες; Αν συνηγορούµε να παρέχουµε οι ιατροί µέσες θεραπείες, να βγουν να το πουν σταράτα και καθαρά. Αν οι απαιτήσεις µας µπορεί να χαρακτηριστούν υπερβολικές, να µου επιτρέψετε να πω ότι οι τοποθετήσεις µας καθοδηγούνται από το ίδιο το επάγγελµα και λειτούργηµά µας. Δεν µπορούµε να κάνουµε εκπτώσεις.

Οι ασθενείς τοποθετούνται πολλές φορές και αναρωτιούνται για τη στάση µας. Η απάντηση είναι πολύ απλή, γίναµε γιατροί γιατί το θέλαµε, γνωρίζουµε τι σηµαίνει ασθενής πολύ καλύτερα από τους άλλους. Δεν µπορεί εξ ορισμού ο γιατρός να πηγαίνει εναντίον του ασθενή, ούτε όµως θεωρητικά ο ασθενής εναντίον των γιατρών».

Ο κ. Κούµας ξεκαθάρισε ότι η ΠΑΣΥΚΙ δεν είναι εναντίον της λειτουργίας των εφηµερεύοντων ιατρείων, όµως είχε ζητήσει να υπάρξει σφαιρική συζήτηση πριν τη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την υγεία του κόσμου. «∆εν έχουµε την ευχέρεια να πούµε, ας το δοκιµάσουµε και αν πετύχει θα το εφαρµόσουµε περαιτέρω. Να γίνει αντιληπτό τι σηµαίνει ιατρική πράξη και τι σηµαίνει ιατρική ευθύνη».

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιµότητα των δηµοσίων νοσηλευτηρίων και κατά πόσον αυτή απασχολεί την ΠΑΣΥΚΙ, ο κ. Κούµας επισηµαίνει ότι τους απασχολεί σε δύο επίπεδα.

«Σίγουρα µας απασχολεί η βιωσιµότητα και θα το θέσω σε δύο επίπεδα. Μας απασχολεί γιατί εάν δεν υπάρχει ένας σωστός ισολογισµός, αυτό έντεχνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον οποιοδήποτε ώστε να πει ότι τα δηµόσια νοσηλευτήρια υπό τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ δεν αποδίδουν, άρα πρέπει να σκεφτούµε άλλες λύσεις.

Την ίδια στιγµή, πρέπει να απαντήσουµε εάν το δηµόσιο νοσηλευτήριο το βάζουµε σε έναν ελεύθερο ανταγωνισµό όπως µια ιδιωτική υπηρεσία. Νοσοκοµείο Τροόδους, Νοσοκοµείο Πόλης Χρυσοχούς, αστικά, αγροτικά κέντρα υγείας, εξυπηρέτηση των προσφύγων, των µεταναστών, διαχείριση της πανδηµίας: τι σηµαίνουν όλα αυτά; Η δηµόσια υγεία είναι για να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς αφού οι υποδοµές υγείας του δηµοσίου τοµέα αποτελούν εγγύηση στην ισότιµη και καθολική πρόσβαση του πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας, βασική παράµετρος και προϋπόθεση του ΓεΣΥ.

Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ότι για όλα φταίνε τα κακά παιδιά της ΠΑΣΥΚΙ. ∆εν πρέπει να αγνοούν αυτοί που µας κατηγορούν τις ώρες που εργαζόµαστε, την ευθύνη που αναλαµβάνουµε.

Εκ του μακρόθεν όλοι γνωρίζουν, υπάρχει λύση, ας έρθουν να εργαστούν µαζί µας».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.