Προεκλογικά, κάτι που βλέπουμε να γίνεται συχνά το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση, ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, θυμήθηκε να μας “υποδείξει” τους τρόπους και τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε εδώ και καιρό να ληφθούν, με στόχο την αντιμετώπιση/ διαχείριση των αποβλήτων. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση επαλήθευσης της Cyta ως οργανισμού «Zero Waste to Landfill», ο κ. Κουγιάλης ανέφερε πως οι ενέργειες εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί από το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τα δημοτικά απόβλητα για ενίσχυση και προώθηση της μείωσης, της χωριστής συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι μέσα από τη λήψη μέτρων νομοθετικής φύσεως όπως η έγκριση του κανονισμού για την ευθύνη παραγώγου για χαρτί μη συσκευασίας και τη μείωση της χρήσης των πλαστικών σακούλων μεταφοράς, αλλά και άλλων δράσεων όπως η ετοιμασία κανονισμών για ανάληψη υποχρέωσης στις τοπικές αρχές για ετοιμασία τοπικών σχεδίων διαχείρισης, στόχου μείωσης/ανακύκλωσης και εγκαθίδρυση χωριστής συλλογής μέσω συστημάτων πληρώνω όσο πετώ (ΠΟΠ), «μπορούμε να επιτύχουμε τον επιθυμητό στόχο που είναι η ομαλή μας μετάβαση από το μοντέλο της γραμμικής στην κυκλική οικονομία».

Ανάφερε επίσης, το πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων στους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου (ΦΑΣΗ Α΄) και στη Λεμεσό και Πάφο (ΦΑΣΗ Β΄) καθώς, και το έργο «Πληρώνω όσο πετάω» για τους Δήμους Λευκωσίας και Συμπλέγματα Κοινοτήτων (περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό, εκπαίδευση προσωπικού).

Πρόσθεσε πως ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους είναι η συμμόρφωσή μας με την καταδικαστική απόφαση από την ΕΕ για το μη κλείσιμο και αποκατάσταση των χωματερών Βατί – Κοτσιάτη. «Για το θέμα λαμβάνονται σημαντικά μέτρα όπως η ολοκλήρωση αποκατάστασης των χωματερών Λευκωσίας και Λεμεσού, η λειτουργία τέλος του 2017 της νέας μονάδας ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο και η επαναξιολόγηση της δυναμικότητας ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου και για άλλες επαρχίες. Παράλληλα γίνονται δράσεις για αναβάθμιση της μονάδας στη Πάφο σε ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων», είπε.

Όσον αφορά τη CYTA, ο Ν. Κουγιάλης είπε πως ενέργειες και πρωτοβουλίες όπως αυτές της CΥΤΑ όπως και άλλων οργανισμών δίνουν ώθηση στην επέκταση του χρόνου ζωής των φυσικών πόρων, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι, χρησιμοποιώντας τους πλέον αποδοτικά, παράλληλα με τη μείωση παραγωγής αποβλήτων και ταφής τους.