Ορισμένοι από τους σύμβουλους της Ελληνικής στον διαγωνισμό για την εξαγορά του Συνεργατισμού, ήταν πρώην σύμβουλοι της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, όπως ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διονύσης Διονυσίου.

Μάλιστα ανέφερε ότι συγκεκριμένος οίκος ήταν σύμβουλος της Συνεργατικής μέχρι λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού, προσθέτοντας ότι σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία διατέλεσαν στο πρόσφατο παρελθόν (μετά το 2013) και σύμβουλοι της Συνεργατικής.

Ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Γιώργος Αρέστη υπέβαλε ότι ενδεχομένως να προκύπτει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων για τους συμβούλους οι οποίοι διορίστηκαν από την Ελληνική και οι οποίοι διατέλεσαν στο παρελθόν σύμβουλοι της Συνεργατικής, αφού κατείχαν στοιχεία της Συνεργατικής, και ρώτησε τον μάρτυρα γιατί η Συνεργατική αποδέχτηκε τους πιο πάνω συμβούλους.

Ο Δ. Διονυσίου περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι οι υπό αναφορά σύμβουλοι διορίστηκαν από την Ελληνική.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου