Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο, έλεγχο συμμόρφωσης καθώς και διαχειριστικό έλεγχο. Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δόθηκε σήμερα για έλεγχο και υπάρχουν διάφορα ευρήματα.

Συγκεκριμένα ένα απο τα ευρήματα της έρευνας πρώην σύμβουλος του Προέδρου έκοβε βόλτες με υπηρεσιακό όχημα ενόσω ήταν με άδεια. Το άτομο αυτό κατέχει θέση σε ημικρατικό οργανισμό. Το 2014 είχε διοριστεί στη θέση του συγκεκριμένου Συμβούλου με ετήσιες απολαβές ύψους €62.400. Οι υπηρεσίες του τερματίστηκαν στις αρχές του 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Συμβούλου, του παραχωρείτο άδεια άνευ απολαβών από τον ημικρατικό οργανισμό, σύμφωνα με Κανονισμό που διαλαμβάνει ότι άδεια άνευ απολαβών δύναται να παραχωρείται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Διερεύνηση Καταγγελίας.

Μετά από καταγγελία ημερ. 18.12.2018 ότι ο Σύμβουλος χρησιμοποιούσε το υπηρεσιακό όχημα για ιδιωτική χρήση, η Υπηρεσία μας διερεύνησε το θέμα και σημείωσε τα ακόλουθα:

Στους όρους του συμβολαίου του προαναφερόμενου δεν περιλαμβάνεται η παραχώρηση οχήματος.

Από τον έλεγχο του Βιβλίου Κίνησης του προαναφερόμενου οχήματος για την περίοδο  Ιανουάριο του 2017 μέχρι  τον Δεκέμβριο του 2018, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Το όχημα διένυσε 24.287 χλμ, δηλαδή 1.000 χλμ περίπου ανά μήνα.
  • Δεν σημειώνεται η ώρα αναχώρησης και επιστροφής και ο σκοπός του ταξιδιού.
  • Δεν εξάγεται ο μέσος όρος χλμ ανά λίτρο.
  • Για τις διαδρομές στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δεν αναγράφεται ο προορισμός αλλά απλώς «κατεχόμενα», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των διανυομένων χιλιομέτρων.
  • Διαπιστώθηκε επίσης ότι το εν λόγω βιβλίο δεν υπογράφεται από τον οικείο Προϊστάμενο ή εξουσιοδοτημένο από αυτό λειτουργό στο τέλος κάθε μήνα σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 122(2) και τον Κανονισμό 10(5) της Κ.Δ.Π. 504/2014.
  • Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το όχημα παρουσίαζε κίνηση, ενώ ο Σύμβουλος βρισκόταν με άδεια ανάπαυσης ή ασθενείας. Σημειώνεται ότι κατά τις εν λόγω περιόδους στο βιβλίο κίνησης οχήματος ο ίδιος παρουσιαζόταν ως οδηγός του οχήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του Συμβούλου, τον Αύγουστο του 2017, το όχημα σύμφωνα με το βιβλίο κίνησης ήταν για 8 νύχτες στο Παραλίμνι.

Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός.

Ημερομ. Χλμ Προορισμός Παρατηρήσεις
19.8.2017 97 Λευκωσία – Παραλίμνι Άδεια ανάπαυσης από 10-30/8/17.
20.8.2017 29 Παραλίμνι – Δερύνεια – Παραλίμνι
23.8.2017 103 Παραλίμνι – Λευκωσία
26.8.2017 124 Λευκωσία – Κόρνος – Λάρνακα – Λευκωσία
27.8.2017 105 Λευκωσία – Παραλίμνι
28.8.2017 35 Παραλίμνι – Αμμόχωστος Παραλίμνι
30.8.2017 114 Παραλίμνι – Λειβάδια – Παραλίμνι
28.12.2017 23 Στρόβολος – Προεδρικό – Λήδρα Πάλας Άδεια ανάπαυσης από 27-29/12/17
30.12.2017 114 Παραλίμνι-Λειβάδια-Παραλίμνι  
21.8.2018 19 Λήδρα Πάλας – Προεδρικό Άδεια Ασθενείας από 5/8-23/8/18