Προϊόντα καταναγκαστικής εργασίας δεν έχουν θέση στην Ε.Ε.

Περισσότερα από 25 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι θύµατα καταναγκαστικής εργασίας σε όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO). Το 71% αυτών είναι γυναίκες και κορίτσια και ένα στα τέσσερα θύµατα είναι παιδιά. Μια έκθεση για τα εταιρικά ανθρώπινα δικαιώµατα υπογραµµίζει ότι το 90% των κατασκευαστών αυτοκινήτων σηµείωσαν µηδέν στη διαχείριση κινδύνων όπως η καταναγκαστική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασµού τους. Η ίδια µελέτη αποκαλύπτει ότι µόνο το 50% των εταιρειών έχει δεσµεύσεις για τα βασικά πρότυπα εργασίας της ∆ΟΕ στον αγροτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας από την καταναγκαστική εργασία. Το ποσοστό αυτό είναι µόνο 45% στον τοµέα των ενδυµάτων και 48% για τα εξορυκτικά.

Η σύγχρονη δουλεία συνεχίζει να αποτελεί πρόβληµα και η ανθρωπότητα δεν µπορεί να κοιτάζει από την άλλη πλευρά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη βδοµάδα που πέρασε ψήφισµα που διασφαλίζει ότι κανένα προϊόν που κατασκευάζεται µε καταναγκαστική εργασία δεν εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Αριστερά αγωνίζεται εδώ και καιρό για τη νοµοθεσία που θα εµποδίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφελούνται από τη δουλεία και τα προϊόντα που παράγονται µε καταναγκαστική εργασία να καταλήγουν στις αγορές και τα νοικοκυριά µας. Η υιοθέτηση του ψηφίσµατος είναι µια σηµαντική στιγµή σε αυτόν τον αγώνα γιατί:

– το ψήφισµα ζητά αυστηρή απαγόρευση εµπορίας προϊόντων που κατασκευάζονται ή µεταφέρονται µε καταναγκαστική εργασία,

– εφαρµόζεται σε εταιρείες όλων των µεγεθών και σε όλους τους τοµείς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού, χωρίς εξαιρέσεις,

– θα είναι ευθύνη των εισαγωγέων να δείξουν ότι τα αγαθά τους είναι απαλλαγµένα από δουλεία,

– οι εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν τους προµηθευτές, τους υποπροµηθευτές, τους εργολάβους και τους επιχειρηµατικούς εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασµού,

– οι τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών και τους επιθεωρητές της ∆ΟΕ,

– προτείνει τη δηµιουργία ενός δηµοσίου καταλόγου οντοτήτων, περιοχών και προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις,

– οι εταιρείες που θεωρούνται υπεύθυνες πρέπει να παρέχουν αποζηµίωση στους επηρεαζόµενους εργαζοµένους.

Σε ανοιχτή επιστολή προς τους ευρωβουλευτές το 2021, ο Βάλντις Ντοµπρόβσκις, Επίτροπος Εµπορίου και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αµφισβήτησε εάν η απαγόρευση εισόδου προϊόντων στην αγορά της ΕΕ θα ήταν ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να σταµατήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αναµένεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για το θέµα τον Σεπτέµβριο του 2022. ∆εν είναι ακόµη σαφές ποια προσέγγιση θα υιοθετήσει τελικά η Επιτροπή. Με αυτό το ψήφισµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναµένει να επηρεάσει τη θέση της Επιτροπής για πλήρη απαγόρευση όλων των προϊόντων δουλείας.

Ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Helmut Scholtz (Die Linke, Γερµανία), δήλωσε σχετικά: «Οι οικονοµικές κρίσεις και η κλιµατική αλλαγή αυξάνουν συνεχώς τον αριθµό των µεταναστών εργαζοµένων και των οικογενειών τους που κινδυνεύουν ιδιαίτερα από εκµετάλλευση. Πρέπει να δράσουµε τώρα!» ενώ η Manon Aubry, συµπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχολιάζοντας το ψήφισµα σηµείωσε: «25 εκατοµµύρια άνθρωποι υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία σε όλο τον κόσµο, οι περισσότεροι από αυτούς για εταιρικό κέρδος. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει επιτέλους να τεθούν υπεράνω των εταιρικών συµφερόντων».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy