Προκήρυξε Σχέδιο Στήριξης Τυροκόμων με…απόθεμα η Κυβέρνηση

Την προκήρυξη του «Σχεδίου στήριξης τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας COVID-19», με περίοδο υποβολής των αιτήσεων 8/6/2022-15/6/2022, ανακοινώνει το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν οι αδειούχες επιχειρήσεις τυροκομίας, οι οποίες κατέχουν Πιστοποιητικό Χρήσης του Πιστοποιούντος Εμπορικού Σήματος Χαλλούμι – Halloumi σε σχέση με το αντίστοιχο προϊόν για το έτος 2021, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς αδειούχα τυροκομεία, και κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 διέθεταν απόθεμα Χαλλουμιού πέραν των 100.000 κιλών, το οποίο παράχθηκε πριν την 1η Οκτωβρίου 2021.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και είναι εγκεκριμένες ως Πρώτοι Αγοραστές από την Αρμόδια Αρχή, οι οποίες κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 διέθεταν αποθέματα Χαλλουμιού πέραν των 100.000 κιλών, τα οποία είχαν παραχθεί από αδειούχα επιχείρηση τυροκομίας για λογαριασμό τους πριν την 1η Οκτωβρίου 2021.

Τονίζεται ότι, τα αποθέματα Χαλλουμιού έπρεπε να είχαν παραχθεί στη βάση των προδιαγραφών του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 (Κ.Δ.Π. 195/85-Πρότυπο CYS 94) και των προνοιών του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 10/2021, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των Κανονισμών Χρήσης των Εμπορικών Σημάτων για το Χαλλούμι που ανήκουν στη Δημοκρατία και στο Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας από 8/6/2022 μέχρι 15/6/2022. Η πληρωμή Δικαιούχων από το Τμήμα Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/6/2022.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτούντων και σχετικές πληροφορίες για το Σχέδιο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da στην ενότητα Σχέδια.

Για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ουρανία Μενελάου, Λειτουργό Γεωργίας Α΄, στο τηλ. 22760482 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://[email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy