Προκήρυξη σχεδίου κρατικών ενισχύσεων από Υπουργείο Υγείας για το 2023

Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2023 και καλεί τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποβολή αιτήσεων που αφορούν στην επιχορήγηση των προγραμμάτων τους. Σύμφωνα με το Σχέδιο, το όριο των ενισχύσεων υπερβαίνει τις €500.000 ανά τριετία, ανά επιχείρηση.

Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι η προκήρυξη, το Σχέδιο, το Έντυπο Αίτησης και τα σχετικά Παραρτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του (http://www.moh.gov.cy) και όσοι Φορείς ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Όπως αναφέρεται, η αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» στον Παρασκευά Αντωνίου, Λειτουργό Υπηρεσιών Υγείας, γραφείο 606, στον 6ο όροφο του Υπουργείου Υγείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σημειώνεται ότι τυχόν παραχώρηση Κρατικής Χορηγίας θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Για το σκοπό αυτό, αναφέρεται, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο και το έντυπο εξουσιοδότησης για την καταχώρηση εμβάσματος, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy