Πρόοδο καταγράφει η 10η έκθεση για την ‘Ένωση για την Ασφάλεια’ της ΕΕ


Tα αποτελέσματα της πολιτικής της ΕΕ και των σχετικών δράσεων της Κομισιόν στο πλαίσιο της δημιουργίας της “Ένωσης Ασφαλείας” της ΕΕ, παρουσίασε σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος για την ασφάλεια Επίτροπος Τζούλιαν Κίνγκ. Σύμφωνα με τον Επίτροπο η ΕΕ έχει θέσει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις στη βάση των οποίων λαμβάνει τα σχετικά μέτρα:

1) Ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα
2) Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών
3) Συρρίκνωση του χώρου στον οποίο δρουν οι τρομοκράτες 
4) Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

“Η ΕΕ περιορίζει τον χώρο στον οποίο μπορούν να δρουν οι τρομοκράτες, δυσχεραίνοντας την πραγματοποίηση εκ μέρους τους ταξιδιών και εκπαίδευσης, καθώς και τη λήψη χρημάτων, όπλων και εκρηκτικών υλών”, δήλωσε ο Επίτροπος Κίνγκ. “Καταστήσαμε τα εξωτερικά μας σύνορα ασφαλέστερα, βελτιώσαμε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες, και εντείναμε τη συνεργασία μας με εταιρείες του Διαδικτύου και τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης”, σημείωσε. “Ωστόσο, πολλά απομένουν ακόμα να γίνουν, όπως μας υπενθύμισαν για άλλη μια φορά με τραγικό τρόπο οι πρόσφατες επιθέσεις”, διευκρινίζει και καταλήγει πως “οι πολίτες μας προσβλέπουν σε εμάς για την προστασία και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους· εργαζόμενοι από κοινού, οφείλουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας”.

Συγκεκριμένα, στη βάση της έκθεσης προόδου που υιοθέτησε το Κολέγιο των Επιτρόπων, η Κομισιόν καταγράφει τα παρακάτω αποτελέσματα:

– έχουν τεθεί σε ισχύ συστηματικοί έλεγχοι, με τη χρήση βάσεων δεδομένων ασφάλειας όλων των επιβατών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ.

– έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για το σύστημα εισόδου/εξόδου της ΕΕ, το οποίο θα καταγράφει δεδομένα εισόδου και εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

– συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) ώστε να διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας σε όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, προτού αφιχθούν στα σύνορά μας.

– η Κομισιόν πρότεινε νομοθεσία για την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), ως του πλέον επιτυχημένου εργαλείου της ΕΕ για την επιβολή του νόμου.

– παρουσιάστηκαν προτάσεις για την ανταλλαγή ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).

– η Κομισιόν παρουσίασε μια νέα προσέγγιση για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και την ασφάλεια.

– τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ, ο οποίος παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα για να καταστεί πιο αποτελεσματικός, αποδοτικός και υπεύθυνος. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενισχύθηκε με περισσότερους πόρους.

– οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ποινικοποιεί πράξεις όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η πραγματοποίηση εκπαίδευσης ή ταξιδιών για τρομοκρατικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα ενισχύει τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας.

– εκδόθηκε η αναθεωρημένη οδηγία για τα πυροβόλα όπλα ώστε να βελτιωθεί ο έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων και να παρεμποδιστεί η πρόσβαση εγκληματιών και τρομοκρατών στα πλέον επικίνδυνα πολεμικά όπλα και η Κομισιόν έχει εντείνει τις προσπάθειές της για καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια.

– έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, ώστε να ενισχυθούν οι περιορισμοί και οι έλεγχοι των ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

– μια νέα ομάδα πολιτικής για τους ευάλωτους στόχους παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή κατευθυντηρίων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τρόπους προστασίας των δημόσιων χώρων.

– κατατέθηκαν τρεις νομοθετικές 3 προτάσεις για τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις παράνομες ταμειακές ροές και τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

– η Κομισιόν συνεχίζει να εργάζεται με διαδικτυακές πλατφόρμες μέσω του Διαδικτυακού Φόρουμ της ΕΕ, για τον περιορισμό της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, και εγκαινίασε το πρόγραμμα ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, για την προώθηση εναλλακτικών αφηγημάτων μέσω του διαδικτύου. Η μονάδα αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου στο πλαίσιο της Ευρωπόλ κατά τα τελευταία 2 έτη έχει επισημάνει 35 000 στοιχεία τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, το 80-90 % των οποίων έχει αφαιρεθεί.

– και τέλος η Κομισιόν εξακολουθεί να υποστηρίζει την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως μέσω του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN) και μέσω της δημιουργίας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiEιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.