Προωθείται η συνολική αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία χρονολογείται από το 1960, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κτηματολογίου Ανδρέα Σωκράτους.

Για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €142.500 για αγορά υπηρεσιών από δικηγορικά γραφεία. Ο κ. Σωκράτους παρευρέθηκε στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κατά την οποία εξετάστηκε η αναπομπή από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη του Νόμου του 2019 περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Ο Πρόεδρος προχώρησε στην αναπομπή λόγω της προσθήκης του εδαφίου (10) στο άρθρο 29 του βασικού νόμου, το οποίο δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε συγκύριο ο οποίος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του διευθυντή του Κτηματολογίου (για το διαχωρισμό της γης) να προσφεύγει κατά της απόφασης στο Διοικητικό Δικαστήριο. Η πιο πάνω διάταξη κρίνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με άλλες πρόνοιες του νόμου, καθώς και με τους κανονισμούς για την ακίνητη ιδιοκτησία. Οι βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών συμφώνησαν ομόφωνα με την αναπομπή του Προέδρου.

Ως εκ τούτου ο νόμος θα οδηγηθεί εκ νέου προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, αυτή τη φορά χωρίς το συγκεκριμένο εδάφιο.

«Αυτός ο νόμος ανοίγει το δρόμο σε πολλούς ιδιοκτήτες που εγκλωβίστηκαν, να προχωρήσουν μέσω του διευθυντή του Κτηματολογίου στο διαχωρισμό της ακίνητης τους ιδιοκτησίας», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου.

Γιάννης Κακαρής