Στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόταση από τον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, η οποία και θα αφορά τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου κονδυλίου ύψους 70 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Το κονδύλι αφορά στην ουσία μια από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ΠΑΣΙΝ ως εγγύηση για τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Ωστόσο αυτό θα αξιοποιηθεί μόνο εάν φανεί πως ο σφαιρικός προϋπολογισμός του ΟΑΥ δεν είναι επαρκής. Το ποσό των 70 εκ. ευρώ θα διατεθεί από το Υπουργείο προς τον ΟΑΥ υπό μορφή χορηγίας και θα αφορά μόνο τα έτη 2021-2022, όση και η ισχύς του Μνημονίου Συνεργασίας του Οργανισμού με τον ΠΑΣΙΝ.

Εν τω μεταξύ, αύριο εκπρόσωποι του ΟΑΥ θα συναντηθούν με την ειδική επιτροπή που συστάθηκε από τον ΠΑΣΙΝ ώστε να λάβουν επιπλέον διευκρινίσεις σε ερωτήματα που έθεσαν και πριν λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Αυξημένα κατά 8% τα έσοδα για το ΓεΣΥ

Αυξημένα κατά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις είναι τα έσοδα του ΟΑΥ από εισφορές και συμπληρωμές για το ΓεΣΥ μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, ενώ οι δαπάνες από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου μέχρι το τέλος του 2019, είναι μειωμένες κατά περίπου 50 εκ. ευρώ από τις προβλεπόμενες.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΥ, Άγγελος Τρόπης, είπε ότι οι εισφορές που καταβλήθηκαν για το ΓεΣΥ από την έναρξη των εισφορών την 1η Μαρτίου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου του 2019 ανήλθαν στα 330 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον γύρω στα 10 εκ. ευρώ εισπράχθηκαν από συμπληρωμές από την έναρξη του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2019. Σημειώνεται ότι στις συμπληρωμές περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε ειδικό γιατρό τόσο με παραπομπή από προσωπικό γιατρό και την καταβολή έξι ευρώ από τον ασθενή όσο και χωρίς παραπομπή και την καταβολή 25 ευρώ, αλλά και η αγορά φαρμάκων. Αναφορικά με τις εκτιμήσεις του ΟΑΥ για τα έσοδα από εισφορές, ο κ. Τρόπης είπε ότι «είχαμε μια θετική απόκλιση σε σχέση με τα έσοδα που προέβλεπε η αναλογιστική μελέτη του οίκου Mercer, η οποία εκτιμούσε να εισπράξουμε γύρω στα 310 εκ. ευρώ».

Αναφορικά με τις δαπάνες για υπηρεσίες υγείας που προσφέρθηκαν σε δικαιούχους του ΓεΣΥ, ο κ. Τρόπης είπε ότι κατά το πρώτο επτάμηνο εφαρμογής του ΓεΣΥ (από 1η Ιουνίου ημερομηνία έναρξης του ΓεΣΥ μέχρι και το τέλος του 2019) οι δαπάνες ανήλθαν στα 230 εκ. ευρώ. Όπως είπε, οι δαπάνες είναι χαμηλότερες από τα 280 εκ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2019 (40 εκ. ευρώ το μήνα), λόγω του ότι κατά τους πρώτους μήνες του ΓεΣΥ ο αριθμός των γιατρών δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο ο σημερινός αριθμός, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις παραμένουν στο Ταμείο διατίθενται για την αγορά υπηρεσιών προς τους δικαιούχους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΥ είπε ότι με βάση την αύξηση των εισφορών για το ΓεΣΥ τον Μάρτιο του 2020 γίνονται και οι ανάλογοι προγραμματισμοί από τον ΟΑΥ σε σχέση με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ και διαβεβαίωσε πως δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.

Σημείωσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως ή περίπου 80 εκ. ευρώ μηνιαίως.

Αναφορικά με τις συζητήσεις του ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσοκομεία για ένταξη στο ΓεΣΥ, ο κ. Τρόπης είπε ότι «με βάση τα ποσά που αναμένεται να εισπράξουμε θα γίνουν και οι ανάλογες συμφωνίες με τους παροχείς υγείας (νοσοκομεία, κλινικές) που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ».

Ελένη Κωνσταντίνου