Αλλάζουν οι ημερομηνίες που προβλέπονται από τον υφιστάμενο νόμο, ως τελικές για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προνοεί ότι πλέον είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά και η ημερομηνία που προβλεπόταν ως τελική ήταν η 30η Ιουλίου.

Με πρόταση νόμου που εξέτασε σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών, η ημερομηνία πλέον θα είναι η 30η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ θα δίνεται παράλληλα το δικαίωμα στον έφορο φορολογίας να δίνει παράταση αυτής της ημερομηνίας όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η πρόταση νόμου προβλέπει επίσης ότι η υποχρέωση για προπληρωμή φόρου για όσους υπάρχει η ανάγκη, αυτή να γίνεται στην ημερομηνία που καθορίζεται ως η τελευταία για την υποβολή των δηλώσεων.

Η πρόταση νόμου θα προωθηθεί στην ολομέλεια της βουλής την ερχόμενη Παρασκευή.