Προς ποινικοποίηση του σεξισμού

Συνέρχεται σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, για πρώτη φορά εκτός του κτηρίου του νομοθετικού σώματος, στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία και για πρώτη φορά με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μελών της, από την ημέρα έκρηξης της πανδημίας του κορωνοϊού, Λευκωσία 22 Μαΐου 2020. ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Δύο προτάσεις νόμου που αποσκοπούν στην ποινικοποίηση του σεξισμού θα τεθούν σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Η πρώτη πρόταση που έχει κατατεθεί από τη βουλευτή του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, αποσκοπεί στη θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση μέσω του Ποινικού Δικαίου εκδηλούμενων δημόσια μορφών σεξισμού κατά των γυναικών. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων η Σκεύη Κουκουμά, παρότι διεθνώς δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «σεξισμός», το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη σύσταση CM/ REC(2019) για την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Μαρτίου 2019, τονίζει ότι η ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου και σεξισμού και η διασφάλιση και ενσωμάτωση της οπτικής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και μέτρα αποτελεί στόχο προτεραιότητας στα έγγραφα και τις συστάσεις στρατηγικής για την ισότητα των φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έτσι η πρότασή της στοχεύει στην ποινικοποίηση του σεξισμού, όταν αυτός εκδηλώνεται στη δημόσια σφαίρα ή διαδίδεται διαδικτυακά στρεφόμενος κατά συγκεκριμένης γυναίκας ή συγκεκριμένης ομάδας γυναικών, ώστε μέσω του Ποινικού Δικαίου να παρασχεθεί η δέουσα προστασία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ίση αξία των γυναικών, οι οποίες συνεπεία συμπεριφορών σεξισμού προσβάλλονται, μειώνονται, απομονώνονται και υφίστανται διακρίσεις. Η δεύτερη πρόταση έχει κατατεθεί από τη βουλευτή του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και σκοπεύει στη θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία ποινικοποιούνται φαινόμενα σεξισμού και σεξιστικής συμπεριφοράς κατ’ επιταγήν διεθνών συμβάσεων και συστάσεων, έτσι που να αντιμετωπισθούν απαράδεκτα φαινόμενα που μειώνουν, προσβάλλουν, απομονώνουν και προάγουν τις διακρίσεις εναντίον γυναίκας ή ομάδας γυναικών βάσει αντιλήψεων περί κατωτερότητας του γυναικείου φύλου.

Ελένη Κωνσταντίνου