Η συμφωνία για σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέας, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, οδεύει προς επικύρωση και από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εξέτασε σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο θεσμοθετεί τη συμφωνίας η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ και ΟΕΛΜΕΚ, το οποίο προνοεί σταδιακή αποκατάσταση των περικοπών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια πάνω στους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η επιστροφή των αποκοπών θα γίνει σε πέντε στάδια, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2018 και μετέπειτα κάθε 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για την περίοδο 2019-2012, ώστε οι μισθοί και οι συντάξεις στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα να αποκατασταθούν πλήρως κατά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στα πρώτα στάδια (1η Ιουλίου 2018 και 1η Ιανουαρίου 2019) η επιστροφή των αποκοπών θα αφορά μόνο όσους έχουν απολαβές κάτω από 2 χιλ. ευρώ, ενώ στα επόμενα στάδια (2020 – 2023) η επιστροφή θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα, κατά την 1η Ιουλίου 2018 οι περικοπές για τους εργαζόμενους μέχρι 1.000 ευρώ περιορίζεται στο 1,8%, για τα υπόλοιπα 1.000 – 1.500 ευρώ στο 8,3%, για τα υπόλοιπα 1.501 – 2.000 ευρώ στο 10,3%, για τα υπόλοιπα 2.000 – 3.000 ευρώ στο 13,5%, για τα υπόλοιπα 3.001 – 4.000 ευρώ στο 16% και για τα υπόλοιπα πέραν των 4.001 ευρώ στο 17,5%.

Το δημοσιονομικό κόστος για το 2018 υπολογίζεται στα 20,7 εκατ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2019 – 2023 στα 45 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, πριν το τέλος Ιουλίου που θα γίνει η πληρωμή των μισθών και των συντάξεων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου