Προσφορές για διαχείριση εστιατορίου στο οίκημα του Συλλόγου ανακοίνωσε η Ομόνοια.

Αναλυτικά:

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας, προκηρύσσει διαδικασία προσφορών για τη διαχείριση του εστιατορίου στο οίκημα του Συλλόγου (Παπανικολή 5, Λευκωσία).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν, σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019, ειδικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο μπορούν να βρουν στα γραφεία του Συλλόγου.

Στο έντυπο αναγράφονται και οι όροι προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 77771948 ή 22025400 ή με αποστολή email