Προσφορές με φωτογραφικούς όρους για στέγαση του Τμήματος Φορολογίας

Ζητά γραφεία 6.500 τ.μ. στη Λευκωσία και 2.600 τ.μ. στη Λάρνακα μέχρι 28/2

Στην προκήρυξη προσφορών για ενοικίαση ή/και αγορά γραφειακών χώρων σε Λευκωσία και Λάρνακα προχώρησε χθες το Τμήμα Φορολογίας. Οι όροι των προσφορών είναι φωτογραφικοί, αφού ελάχιστα κτίρια πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Φορολογίας ζητά έτοιμα κτίρια με εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες άδειες για γραφειακή χρήση, εμβαδού 6.500 τετραγωνικών μέτρων ωφέλιμου χώρου στη Λευκωσία και 2.600 τετραγωνικών μέτρων ωφέλιμου χώρου στη Λάρνακα (± 15% συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης και υπηρεσιών, ως επίσης και αποθηκευτικών χώρων). Μάλιστα οι προσφορές προκηρύχθηκαν χθες Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, και λήγουν τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου.


Ο διαγωνισμός αναφέρει ότι η οικοδομή πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες άδειες για γραφειακή χρήση, να έχει δυνατότητες διακίνησης ΑμεΑ, να διαθέτει κλιματισμό (με κρύο και ζεστό αέρα), δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύου επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστήματα πυρανίχνευσης.

Επίσης η οικοδομή στη Λευκωσία πρέπει να διαθέτει περίπου 150 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 100 να βρίσκονται στο χώρο του κτιρίου και οι υπόλοιποι σε χώρο που να γειτνιάζει με το κτίριο, αναλόγως των αναγκών του Τμήματος Φορολογίας.

Ακόμη η οικοδομή στη Λάρνακα πρέπει να διαθέτει περίπου 100 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 75 να βρίσκονται στο χώρο του κτιρίου και οι υπόλοιποι σε χώρο που να γειτνιάζει με το κτίριο.

Σύμφωνα με το διαγωνισμό τα κτίρια τα οποία θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση το αργότερο εντός 6 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν προθεσμία για υποβολή προσφοράς μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και θα πρέπει να προσκομίσουν 2 σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, τελική έγκριση ή πολεοδομική άδεια οικοδομής, βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Α ή να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του σε Ενεργειακή Απόδοση Α, και αναλυτικό πίνακα με τα εμβαδά του κάθε χώρου (γραφεία, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι) με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο τ.μ./μήνα, καθώς και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο για όλο το κτίριο.


Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει προσφορά τόσο για ενοικίαση όσο και για ενοικιαγορά του κτιρίου. Η αρχική στέγαση, σε περίπτωση ενοικίασης, θα είναι για περίοδο πέντε χρόνων με δικαίωμα παράτασης δύο χρόνων και δικαίωμα ανανέωσης από μέρους του ενοικιαστή. Σημειώνεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος θα προβεί με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε διαχωρισμό ή τροποποίηση τού υποδειχθεί, για ικανοποίηση των κτιριολογικών αναγκών του Τμήματος Φορολογίας και των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών (Αρχή Ασφαλείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τμήμα Η.Μ.Υ., Τμήμα Δημοσίων Έργων).

Το κτίριο στη Λευκωσία προορίζεται να στεγάσει τα Επαρχιακά Γραφεία, όπου εργοδοτούνται περίπου 300 άτομα, ενώ το κτίριο στη Λάρνακα προορίζεται να στεγάσει τα Επαρχιακά Γραφεία, όπου εργοδοτούνται περίπου 100 άτομα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Διαβάστε το κύριο θέμα της εφημερίδας αλλά και όλα τα θέματα στη ζώνη συνδρομητών. Μπορείτε να βρείτε παλαιότερες εκδόσεις στο αρχείο της εφημερίδας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.