Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα νέων θέσεων για εισδοχή στα πιο κάτω Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών της Νομικής Σχολής, για το Χειμερινό εξάμηνο 2022. Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος αφορούν:

  • Μέχρι επτά (7) θέσεις για την εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική

Το τριετές πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να διεξάγουν μία σύγχρονη μορφή έρευνας, που θα προάγει πρωτότυπες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα της Νομικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τον τρόπο αξιολόγησης, επισκεφθείτε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στη σελίδα του Πανεπιστημίου.

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την ακαδημαϊκό, υπεύθυνο του προγράμματος, Καθ. Ειρήνη Σταματούδη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

  • Μέχρι πέντε (5) θέσεις για εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Οι φοιτητές αναμένεται να εμπλακούν σε έρευνα αιχμής, θεωρητικά καινοτόμα και μεθοδολογικά άρτια, που να συνεισφέρει στη γνώση και την πρόοδο των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών σαν επιστημονικού κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τον τρόπο αξιολόγησης, επισκεφθείτε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στη σελίδα του Πανεπιστημίου.

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Συντονιστή του προγράμματος, Επίκουρο Καθηγητή Γιάννο Κατσουρίδημέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

  • Μέχρι τρείς (3) θέσεις για την εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα  στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και στον ευρύτερο ορίζοντα της πολιτικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να διεξάγουν μία σύγχρονη μορφή έρευνας, θεωρητικά καινοτόμα και μεθοδολογικά άρτια, που να συνεισφέρει στη γνώση και την πρόοδο της δημόσιας διοίκησης σαν επιστημονικού κλάδου, αν όχι και να προτείνει πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα ή ερωτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τον τρόπο αξιολόγησης, επισκεφθείτε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στη σελίδα του Πανεπιστημίου.

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Συντονιστή του προγράμματος, Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνουςμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Τα πιο πάνω προγράμματα προσφέρονται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι στις 30 Ιουνίου 2022, με ημερομηνία έναρξης τις 2 Οκτωβρίου 2022.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.