Ανάκληση καπνιστής σολομοπέστροφας φέτες από την κυπριακή αγορά
Είδος:  SCOTISH QUALITY TYPE

 SMOKED SALMON TROUT SLICED

 ΚΑΠΝΙΣΤΗΣΟΛΟΜΟΠΕΣΤΡΟΦΑΦΕΤΕΣ

Εμπορική επωνυμία:5 OCEANS

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / NET WEIGHT: 0.100g

ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ / USE BY: 29.03.2019

Γραμμικός κωδικός: 5291002000432

READYTOEAT / ΕΤΟΙΜΟΠΡΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΟΙΟΝ / FRESHPRODUCT

σολομοπέστροφα σολομοπέστροφα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει, μεταποιεί και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.