Προσοχή: Αποσύρεται σίδερο ατμού από την αγορά

Σίδερο ατμού αποσύρεται από την αγορά λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ανακοίνωσε Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται  με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

To προϊόν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία: Συσκευές καθαρισμού
Είδος: Σίδερο ατμού
Εμπορική επωνυμία: AVEC
Κατασκευαστής: NINGBO FARGO ELECTRICAL
APPLIANCES CO. LTD
Μοντέλο: PL-272-22
Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000-2400 W, 50/60 Hz
Χώρα κατασκευής: Κίνα
Σημάνσεις στη συσκευασία
Εισαγωγέας Ελλάδος: JUMBO Α.Ε.Ε.
Διανομέας Κύπρου: JUMBO TRADING LTD
Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 0454971000031

Κίνδυνος:
Ηλεκτροπληξία

Το Τμήμα παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπονται επίσης οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.