Η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται την Τρίτη να ενημερώσει αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα σε σχέση με προσπάθεια, όπως αναφέρει, της εφημερίδας “Πολίτης”  “να εμποδίσει τη διερεύνηση καταγγελίας της Υπηρεσίας για την υπόθεση παραπομπής κατάδικου από τις κεντρικές φυλακές στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για ιατρική περίθαλψη”.

Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας που στάληκε σήμερα στα ΜΜΕ, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι “την Τρίτη η Υπηρεσία μας σκοπεύει να ενημερώσει σχετικά τη διαρκή Σύνοδο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή Επαφών – Contact Committee) και τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών”.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στις 21.12.2017 η Υπηρεσία διαβίβασε στον Αρχηγό της Αστυνομίας γραπτή καταγγελία κατά της εφημερίδας Πολίτης, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο τής εκ μέρους της ή/και εκ μέρους των συντακτών της διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου 3(1) του Ν.92(Ι)/1996 που προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο εσκεμμένα αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

“Το Σύνταγμα της χώρας μας (άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε το 2010) ρητά αναφέρει ότι έκαστος έχει το δικαίωμα σεβασμού και διασφαλίσεως του απορρήτου της αλληλογραφίας και ότι δεν χωρεί επέμβαση κατά την άσκηση του δικαιώματος τούτου, εκτός αν η επέμβαση αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο. Ο δε Νόμος [ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμος, Ν.92(Ι)/1996, όπως τροποποιήθηκε το 2015] καθορίζει εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, με δικαστική απόφαση, μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών ποινικών αδικημάτων (φόνος, εμπορία προσώπων, παιδική πορνογραφία, εμπορία ναρκωτικών, παραχάραξη νομισμάτων, διαφθορά κ.λπ.”, αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την εξέταση του θέματος τον Ιούνιο του 2017 η Υπηρεσία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι “η απόφαση για μεταφορά του κατάδικου στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ ήταν παράνομη και συνιστούσε πράξη που οδηγεί σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και, ως εκ τούτου, αντιστρατεύεται τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η διασπάθιση αυτή συνεχίζεται εδώ και 8 μήνες”.

“Εδώ και λίγες ημέρες, η εφημερίδα Πολίτης και οι δημοσιογράφοι της προσπαθούν να εμποδίσουν τη διερεύνηση της καταγγελίας της Υπηρεσίας μας. Θεωρούμε τούτο απαράδεκτο αφού ουδείς βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Αναμένουμε από την Αστυνομία να προχωρήσει απρόσκοπτα με τη διερεύνηση της καταγγελίας μας, ως οφείλει να πράξει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.
Σημειώνεται ότι με την Απόφαση της με αρ. 66/209 και ημερομηνία 26.4.2011, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα μπορούν να επιτελέσουν αντικειμενικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους μόνο εάν προστατεύονται από εξωτερική επιρροή”, αναφέρεται.

Στη ανακοίνωση γίνεται λόγος για συνεχιζόμενη προσπάθεια της εφημερίδας Πολίτης “να εκφοβίσει την Ελεγκτική Υπηρεσία χρησιμοποιώντας κατά τρόπο αθέμιτο τη δύναμη της τέταρτης εξουσίας, με αποκορύφωμα σημερινό άηθες δημοσίευμα που παρουσιάζει τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ως υποχείριο ξένης κυβερνήσεως”.

Προστίθεται ότι το δημοσίευμα θα κοινοποιηθεί στα διεθνή όργανα που αναφέρονται πιο πάνω, “με επισήμανση για την έλλειψη μηχανισμών επαρκούς ελέγχου εντός της Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να προστατεύσουν επαρκώς την Ελεγκτική Υπηρεσία, αλλά και απλούς πολίτες, από τέτοιες αθέμιτες πρακτικές συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης”.