Την πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου για επέκταση της προστασίας των καταναλωτών από φαινόμενα καταχρηστικών ρητρών που επιβάλλουν οι τράπεζες και σε νομικά πρόσωπα μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξέτασε η επιτροπή εμπορίου.

Πρόκειται για μια πρόταση η οποία έρχεται να υψώσει, σύμφωνα με τον εισηγητή της, πλέγμα προστασίας σε χιλιάδες μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη και ενώπιον του φάσματος εκποίησης περιουσιακών στοιχείων λόγω οφειλών κυρίως σε παρατραβήγματα αλλά και σε δάνεια.

Αιτιολογώντας την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων, ο Βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το βασικό επιτόκιο ήταν 5% και η τράπεζα προχώρησε επικαλοπυμενη μια σειρά από ρήτρες, σε αύξηση του επιτοκίου στο 7 το 9 ή το 13%. Τέτοιου είδους δάνεια είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν, τόνισε ο κ. Ευσταθίου, λέγοντας ότι πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο του μονομερούς τερματισμού του δανείου από την τράπεζα, που αξιώνει εξόφλησή του εντός δύο μηνών.

Οι εμπορικές τράπεζες φαίνεται ότι διαφωνούν επικαλούμενες το επιχείρημα του επακριβούς καθορισμού του καταναλωτή ως φυσικού προσώπου. Ο εισηγητής της πρότασης εκτικά ότι τέτοια τεχνικά εμπόδια, κατά την έκφρασή του θα ξεπεραστούν.