Προστασία και πρόληψη από το βακτήριο της Λεγιονέλλας στις ξενοδοχειακές μονάδες

Ενόψει της μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων έναντι της πανδημίας του Covid-19, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τους υπεύθυνους / διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων για την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των άλλων προσώπων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους.

Πριν την επαναλειτουργία τους οι ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να τύχουν ενδελεχούς αξιολόγησης αφού λόγω της μη-λειτουργίας των χώρων αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανόν να έχουν αναπτυχθεί μεταξύ άλλων και βιολογικοί κίνδυνοι. Ένας από αυτούς τους βιολογικούς κινδύνους είναι το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας που αναπτύσσεται σε στάσιμα νερά και ειδικότερα σε σωληνώσεις, πισίνες, θερμές πηγές (spa) κ.λπ. και προκαλεί τη «Νόσο των Λεγεωνάριων». Η νόσος αυτή είναι μια μορφή άτυπης πνευμονίας, που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλείται με την εισπνοή ή εισρόφηση μολυσμένων σταγονιδίων νερού (αερολύματα) στα οποία έχει αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας.

Ειδικότερα για το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Αναπτύσσεται σε στάσιμα νερά σε θερμοκρασίες μεταξύ 20οC και 45oC.
  • Εντοπίζεται κυρίως σε συσκευές ή συστήματα ή εγκαταστάσεις που διασπείρουν ή πιθανό να αφήνουν να διαφεύγουν σε εσωτερικό περιβάλλον πολύ μικρά σταγονίδια νερού. Τέτοια μπορεί να είναι τα συστήματα κρύου ή ζεστού νερού και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται νερό και στις οποίες δεν γίνεται κατάλληλη συντήρηση και καθαρισμός, με αποτέλεσμα να έχουν μολυνθεί από το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή και συντήρηση επιβάλλεται στα μεγάλα συστήματα κλιματισμού που λειτουργούν με νερό (ψυκτικοί πύργοι) και στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού που διοχετεύουν τον αέρα μέσω αγωγών, στους οποίους η παρουσία υγρασίας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του βακτηριδίου της Λεγιονέλλας. Τα κλιματιστικά οικιακής χρήσης (split units) δεν αποτελούν κίνδυνο για ανάπτυξη του βακτηριδίου της Λεγιονέλλας, αφού συνήθως σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει κυκλοφορία νερού.

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να καταρτήσουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου διορίζοντας παράλληλα υπεύθυνο άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο για τον προληπτικό έλεγχο και τη συχνή συντήρηση / απολύμανση των συστημάτων νερού.

Το πρόγραμμα συντήρησης των πιο πάνω συστημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

  • Διατήρηση του ζεστού νερού πάνω από 50ºC και του κρύου νερού κάτω από 25ºC.
  • Τακτικό καθαρισμό και απολύμανση των ψυκτικών πύργων και των σωληνώσεων στις βρύσες και στα ντους.
  • Άνοιγμα κάθε βρύσης και ντους για αρκετά λεπτά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιούνται συχνότερα.
  • Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας νερού όπου απαιτείται.
  • Δειγματοληψία και έλεγχο των συστημάτων νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανή παρουσία Λεγιονέλλας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/10E35ECC56C9E8B0C2257DDC002B1F09?OpenDocument

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/168A53447CBA982CC2257E0A003D2586/$file/Legionella_Leaflet.pdf

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.