Πρόστιμα €25.000 και 14 αδήλωτοι εργαζόμενοι στη γεωργία – κτηνοντροφία

Εντοπίστηκαν 14 αδήλωτοι μισθωτοί, εκδόθηκαν δύο ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και δύο πράξεις επιβολής προστίμου ύψους €25.000, κατά τη διεξαγωγή ελέγχων από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατά τον Απρίλιο 2022, με στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε γεωργία, κτηνοτροφία, χονδρικές αγορές και συσκευαστήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 101 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 81 εργοδότες και 20 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 311 (183 άντρες και 128 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 172 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 48 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 91 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες ή πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.