Πρόστιμα σε ΔΗΚΟ και άλλους για τις Ευρωεκλογές

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €7,000 επέβαλε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου μετά από εξέταση καταγγελιών εναντίον πολιτικών κομμάτων και/ή υποψηφίων Ευρωβουλευτών αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων ενόψει των Ευρωεκλογών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο της Επιτρόπου, σε μια περίπτωση, τέσσερις παραπονούμενοι κατήγγειλαν το ΔΗΚΟ για αποστολή μηνυμάτων τύπου sms αλλά και για τηλεφωνική όχληση. Κατά τη διερεύνηση των παραπόνων, όπως αναφέρεται, διαφάνηκε ότι εν τέλει αφορούσε μόνο τηλεφωνικές οχλήσεις. Για τους δύο παραπονούμενους, προστίθεται, υπήρχε έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον επρόκειτο για μέλη του συγκεκριμένου κόμματος (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)).

Για τους άλλους δύο παραπονούμενους, αναφέρει η ανακοίνωση, το πολιτικό κόμμα δεν είχε αποδείξει την συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 για τις εν λόγω τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά ούτε και έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)). Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 21 εφόσον δεν εδίδετο το δικαίωμα αντίταξης στη διενέργεια της συγκεκριμένης τηλεφωνικής κλήσης.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως αναφέρεται, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €3000.

Σε άλλη περίπτωση, πέντε παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι ο κ. Ελευθέριος Δημητρίου, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, τους είχε αποστείλει μηνύματα τύπου sms χωρίς την συγκατάθεση τους και χωρίς να τους προσφέρεται η επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004. Τρία εκ των πέντε παραπόνων είχαν αποσυρθεί πριν την έκδοση τελικής απόφασης, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004 και αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €2000.

Σε άλλη υπόθεση, δύο παραπονούμενοι κατήγγειλαν συγκεκριμένο άτομο ότι τους απέστελλε ευχητήρια μηνύματα. Για τον πρώτο παραπονούμενο, ο καθ’ ου το παράπονο είχε ξαναπροειδοποιηθεί και είχε δεσμευτεί ότι, παρόλο που το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στην λίστα προσωπικών του επαφών, δεν θα ξαναλεάμβανε ευχητήρια μηνύματα. Εντούτοις, ο πρώτος παραπονούμενος ξαναέλαβε νέο μήνυμα.

Η δεύτερη παραπονούμενη είχε αναφέρει ότι δεν είχε καμία προσωπική επαφή/σχέση με τον Καθ’ ου το παράπονο και εντούτοις έλαβε και αυτή ευχητήριο μήνυμα. Οι αριθμοί τηλεφώνων των παραπονουμένων περιήλθαν στην κατοχή του καθ’ ου το παράπονο για κάποιον άλλο σκοπό και χρησιμοποιήθηκαν για αποστολή ευχητήριων μηνυμάτων.

Διαπιστώθηκε παράβαση τόσο του Άρθρου 6 παρ.1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 όσο και του άρθρου 106 του Ν.112(Ι)/2004, εφόσον ο καθ’ ου το παράπονο δεν είχε λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραπονουμένων, αλλά ούτε τους προσέφερε την δυνατότητα αντίταξης.

Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 5 του ΓΚΠΔ 2016/679 και της αρχής του περιορισμού του σκοπού, εφόσον για άλλο σκοπό έρχονταν στην αντίληψη του καθ’ ου το παράπονο οι εν λόγω αριθμοί τηλεφώνων και για άλλο σκοπό εν τέλει τα χρησιμοποιούσε.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου το παράπονο συνήθιζε να στέλνει ευχητήρια μηνύματα για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, σε χιλιάδες άτομα κάτι το οποίο θεωρήσαμε, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτρόπου, ότι εκφεύγει του στενού φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος και εμπίπτει στον τομέα των εμπορικών μηνυμάτων, τα οποία επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον καθ’ ου το παράπονο, ύψους €2000.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος κατήγγειλε ότι ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, του είχε αποστείλει μήνυμα τύπου sms χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004.

Όπως αναφέρεται, ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανέφερε ότι το τηλέφωνο του παραπονούμενου βρισκόταν καταχωρισμένο στις προσωπικές/φιλικές του επαφές. Μετά την καταγγελία είχε πάρει τηλέφωνο τον παραπονούμενο και του απολογήθηκε προσωπικά, έχει αφαιρέσει το τηλέφωνο του από τις προσωπικές/φιλικές του επαφές και υποσχέθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Λήφθηκε υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Γραφείου της Επιτρόπου και είχε απολογηθεί στον παραπονούμενο.

Απευθύνθηκε αυστηρή επίπληξη με υπόδειξη ότι στην περίπτωση που επαναληφθεί νέο παράπονο της ίδιας φύσης και διαπιστωθεί παράβαση του Νόμου, θα αντιμετωπιστεί αυστηρότερα.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένο μέλος του ΔΗΣΥ, κατήγγειλε ότι έλαβε διάφορες τηλεφωνικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου του και ενημερωτικά μηνύματα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση σε διάφορες ημερομηνίες, παρόλο που επικοινώνησε τηλεφωνικά και τους ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον οποιαδήποτε εμπορικής/πολιτικής προώθησης μηνύματα.

Διαπιστώθηκε παράβαση των Άρθρων 17 και 21 για την μη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου σύμφωνα με την επιθυμία του (α) να αποσύρει την συγκατάθεση την οποία είχε δώσει με βάση το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α), και (β) να αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 2, αλλά και στο ότι δεν λήφθηκαν τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 2 ενημέρωσης των ατόμων που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι εδίδετο σε κάθε μήνυμα η ευκαιρία για αντίταξη, δωρεάν και εύκολα προς τη λήψη περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004, κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο παραπονούμενος δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Το Γραφείο της Επιτρόπου απηύθυνε προειδοποίηση στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κλήθηκε, επίσης, όπως λάβει όλα τα μέτρα με βάση τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται ταυτόχρονα όλα τα αρχεία τους, στις περιπτώσεις που υποκείμενα των δεδομένων δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν οποιαδήποτε μηνύματα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy