Πρόστιμο… 1.200 ευρώ στην CYFIELD για παραβιάσεις που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD», για παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας, για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία κατέληξε με… πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο… €1.200 για παραβάσεις που αφορούν στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καταδικάστηκε για παράλειψη διασφάλισης της εκτέλεσης εργασιών σε ύψος, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξεδρών εργασίας ή δικτύων προστασίας ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήσης εξαρτισμού ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος μέχρι 40 μέτρα περίπου.

Επίσης, καταδικάστηκε για παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων σε όλα τα άκρα και ανοίγματα δαπέδων καθώς και στα κλιμακοστάσια με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή παράλειψη χρήσης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που εκτελούσαν εργασίες σε ύψος μέχρι 40 μέτρα περίπου (στους ορόφους).

Επιπλέον, το Δικαστήριο καταδίκασε την «CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD», για παράλειψη εγκατάστασης κατάλληλων και επαρκών δαπέδων εργασίας μέσα στο πηγάδι του ανελκυστήρα και τους αγωγούς υπηρεσιών, για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που εκτελούσαν εργασίες στους ορόφους.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.