Πρόταση για Ιατρική Σχολή στο χώρο του πρώην διυλιστηρίου

Ανοίγουν προοπτικές για να γίνει φοιτητούπολη η Λάρνακα µε δύο ιατρικές και άλλες πανεπιστηµιακές σχολές

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η κυβέρνηση έχει πρόσφατα παραχωρήσει κρατική γη στους ∆ήµους Πάφου και Αγίας Νάπας ακριβώς για τον ίδιο σκοπό, άρα αναµένεται το αίτηµα του ∆ήµου Λάρνακας να ικανοποιηθεί χωρίς προβλήµατα

Του Τάσου Περδίου

Στις 7 Απριλίου 2022 ο δήµαρχος Λάρνακας παρέστη στην τελετή υπογραφής της συµφωνίας ανάµεσα στο κυπριακό παράρτηµα του βρετανικού πανεπιστηµίου UCLan -που βρίσκεται στην Πύλα- και το Πανεπιστήµιο Balamand (UOB) του Λιβάνου. Τα δύο πανεπιστηµιακά ιδρύµατα υπέγραψαν συµφωνία για κοινή ανάπτυξη ιατρικών σπουδών και δηµιουργία Ιατρικής Σχολής.

Το Πανεπιστήµιο UCLan Cyprus λειτουργεί στην Κύπρο από το 2012 και προσφέρει πτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε αριθµό κλάδων. Το δε Πανεπιστήµιο Balamand είναι ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια και δεύτερο στη γενική κατάταξη ανάµεσα σε όλα τα πανεπιστήµια του Λιβάνου. Έχει ευρεία εκτίµηση γενικότερα στον αραβικό κόσµο, ενώ ξεχωριστή θέση έχει η Ιατρική του Σχολή.

«Η συνεργασία των δύο µεγάλων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων στον τοµέα των ιατρικών επιστηµών µε τη δηµιουργία νέας Ιατρικής Σχολής, µε έδρα την πόλη και επαρχία Λάρνακας µε εκατοντάδες φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο, τη Λάρνακα αλλά και για τα ίδια τα πανεπιστήµια και θα επιτρέψει και τη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ της σχολής και των τοπικών επιχειρήσεων και φορέων», σηµείωσε ο κ. Βύρας.

Ο χώρος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχεδίου Περιοχής

Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει στο UCLan Cyprus το προπτυχιακό πρόγραµµα της Σχολής, η οποία όµως χρειάζεται κανονικές κτιριακές εγκαταστάσεις για να µπορέσει να στηθεί σε ολοκληρωµένη βάση. Αυτό µπορεί να γίνει στα κρατικά τεµάχια στο πρώην διυλιστήριο, όπως επισηµαίνει στην επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών ο δήµαρχος.

Τα κρατικά ακίνητα στο πρώην διυλιστήριο θεωρούνται ιδανική επιλογή. Η γη είναι έκτασης 155 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, άρα αρκετά µεγάλη για τέτοιες και περισσότερες εγκαταστάσεις, ενώ και το κτίριο της ΚΕΤΑΠ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και µπορεί µε µικρό κόστος να ανακαινιστεί και να διαµορφωθεί κατάλληλα για να γίνει έδρα της σχολής.

Επίσης, όπως επισηµαίνει στον Νίκο Νουρή ο δήµαρχος Λάρνακας, οι πανεπιστηµιακές σχολές είναι αναπτύξεις που επιτρέπονται µε βάση το νέο Σχέδιο Περιοχής. Ο Ανδρέας Βύρας σηµειώνει ότι έχουν γίνει και σχετικές επαφές µε την Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, η οποία είναι σύµφωνη ως προς την αναγκαιότητα διατήρησης και αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Λάρνακας.

Ζητώντας συνάντηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών για συζήτηση του αιτήµατος, ο δήµαρχος Λάρνακας ουσιαστικά σηµειώνει ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να εκµισθώσει τη γη στο ∆ήµο Λάρνακας από τη στιγµή που πρόσφατα έχει παραχωρήσει κρατική γη στον ∆ήµο Πάφου και στον ∆ήµο Αγίας Νάπας ακριβώς για τον ίδιο σκοπό.

Ξεκινά και το µεταπτυχιακό του ΤΕΠΑΚ

Πέραν από τον ιδιωτικό τοµέα, θετικά νέα υπάρχουν και από τον δηµόσιο τοµέα της εκπαίδευσης για τη Λάρνακα, έστω µε δειλά πρώτα βήµατα, αφού τον ερχόµενο Σεπτέµβριο ξεκινά το πρώτο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα κρατικού πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου.

Μετά τη σχετική εξαγγελία, τρέχουν οι διαδικασίες αιτήσεων για το πρόγραµµα master στα Ναυτιλιακά και Χρηµατοοικονοµικά του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, το οποίο θα παραδίδεται στον Πολυχώρο ∆ηµιουργικότητας και Πολιτισµού (πρώην Λέσχη) που παραχωρείται από τον ∆ήµο Λάρνακας. Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν µε την έναρξη της νέας ακαδηµαϊκής σεζόν.

∆οµή και περιεχόµενο

Ο κύριος στόχος του προγράµµατος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευµένη γνώση µεταπτυχιακού επιπέδου στους τοµείς των Ναυτιλιακών και των Χρηµατοοικονοµικών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εξειδικευµένα µαθήµατα στα Ναυτιλιακά Οικονοµικά, Ναυτιλιακά Χρηµατοοικονοµικά και τις Ναυλώσεις, καθώς και στη ∆ιαχείριση Ναυτιλιακού Ρίσκου και τη ∆ιαχείριση Κινδύνου Προϊόντων. Επίσης, περιλαµβάνει µαθήµατα στη Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση.

Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα µπορούν να εργαστούν στους δυναµικούς και ανερχόµενους τοµείς της οικονοµίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, που σχετίζονται µε το πρόγραµµα. Σε αυτούς περιλαµβάνονται ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κ.α., µε προοπτικές για καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τα µαθήµατα είναι Οικονοµικά για ∆ιοίκηση, Στατιστική για ∆ιοίκηση, Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Εφαρµογές, Ναυτιλιακά Οικονοµικά, Στρατηγική ∆ιοίκηση στη Ναυτιλία, ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ∆ιοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας, Τραπεζική Οικονοµική & Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτοµία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

Το πρώτο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα από δηµόσιο πανεπιστήµιο το οποίο θα προσφέρεται στη Λάρνακα ανακοινώθηκε στις 29 Μαρτίου 2022 από τον ∆ήµο Λάρνακας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

Με την ευκαιρία, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στο κοινό ενδιαφέρον για εξεύρεση τρόπου παράλληλης προσφοράς µεταπτυχιακών προγραµµάτων που ήδη προσφέρονται στη Λεµεσό και στη Λάρνακα, ερευνητική και άλλης µορφής συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο αριστείας CMMI, προσφορά προγραµµάτων δια βίου µάθησης και έναρξη συζήτησης για µελλοντική δηµιουργία νέων προγραµµάτων σπουδών και ερευνητικών και ακαδηµαϊκών οντοτήτων του ΤΕΠΑΚ στην πόλη της Λάρνακας.

Ταυτόχρονα µε την έναρξη του µεταπτυχιακού προγράµµατος, ο πρύτανης ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκινά µε τον ∆ήµο Λάρνακας προσπάθεια εξασφάλισης αριθµού υποτροφιών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε τοπικούς παράγοντες και επιχειρήσεις που επιθυµούν να στηρίξουν έµπρακτα την προσπάθεια.

Από τον ∆ήµο Λάρνακας οι βλέψεις δεν εξαντλούνται στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΤΕΠΑΚ, αφού ο στόχος παραµένει να γίνει η πόλη σιγά-σιγά φοιτητούπολη.

Όπως πληροφορούµαστε, στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Λάρνακας έχει στα σκαριά πακέτο προτάσεων για στέγαση ολοκληρωµένης σχολής ή σχολών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου που θα µπορούσαν να φιλοξενηθούν από την πόλη.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η πρόταση

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση για αξιοποίηση του χώρου του πρώην διυλιστηρίου για στέγαση Ιατρικής Σχολής υπέβαλε ο δήµαρχος Λάρνακας προς την κυβέρνηση.

Με επιστολή ηµεροµηνίας 3 Μαΐου 2022, ο Ανδρέας Βύρας απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και ζητά εκµίσθωση της κρατικής γης όπου βρίσκονται σήµερα οι κλειστές εγκαταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για σκοπούς στέγασης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Balamand του Λιβάνου, η οποία αποφασίστηκε να ιδρυθεί στη Λάρνακα σε συνεργασία µε το βρετανικό πανεπιστήµιο UCLan. Στόχος του ∆ήµου Λάρνακας είναι αφού πάρει κατοχή της κρατικής γης, να την υπεκµισθώσει στα δύο πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, προκειµένου να δηµιουργηθούν εκεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Ιατρικών Σπουδών.

Με αυτή την εξέλιξη, σε συνδυασµό µε άλλες θετικές εξελίξεις στον τοµέα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, η πόλη του Ζήνωνα αποκτά προοπτικές να γίνει µια σύγχρονη φοιτητούπολη.

Δεύτερη Ιατρική Σχολή και Κτηνιατρική Σχολή από τη Βουλγαρία στη Λάρνακα

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Balamand δεν είναι η µόνη που θα δηµιουργήσει παράρτηµα στη Λάρνακα, αφού, όπως αποκάλυψε ο δήµαρχος, καθ’ οδόν προς την πόλη του Ζήνωνα βρίσκεται και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της πόλης Plovdiv (Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, καθώς και η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Trakia της πόλης Στάρα Ζαγόρα. Αυτό θα γίνει µέσω συµφωνίας των δύο πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε το Alexander College, όπως επιβεβαίωσε στη «Χαραυγή» ο διευθυντής του Άντης Λόππας. «Αρχικά θα ξεκινήσουµε µε προγράµµατα, τα οποία θα παραδίδονται κάποια χρόνια στην Κύπρο και κάποια χρόνια στη Βουλγαρία, µέχρι να διευθετηθούν τα ζητήµατα των κτιριακών εγκαταστάσεων και της στελέχωσης», ανέφερε ο κ. Λόππας, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο δήµαρχος Λάρνακας προσφέρθηκε να στηρίξει την προσπάθεια εξεύρεσης χώρου για στέγαση των σχολών. «Και οι δύο σχολές είναι πολύ ψηλά στην αξιολόγηση στη Βουλγαρία», σημείωσε ο διευθυντής του Alexander College, συµπληρώνοντας ότι αυτό το διάστηµα γίνεται διαβούλευση για οριστικοποίηση των όρων της συνεργασίας. Ερωτηθείς για το χρόνο έναρξης της συνεργασίας, ο Άντης Λόππας ανέφερε ότι αυτό ενδεχοµένως να γίνει εφικτό από τον ερχόµενο Ιανουάριο, αρχής γενοµένης µε καθηγητές από τη Βουλγαρία.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.