Η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία οι κακοπληρωτές ενοικίων θα μπορούν να εκδιώκονται από τα σπίτια, με γρήγορες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα διαρκούν δύο με τρεις μήνες.

Η πρόταση νόμου αφορά, τροποποίηση του νόμου περί ενοικιοστασίου, δηλαδή καλύπτει σπίτια τα οποία κτίστηκαν πριν το 2000 σε δημαρχούμενες περιοχές.

Αναμένεται να ακολουθήσει και ανάλογη νομοθεσία για σπίτια τα οποία κτίστηκαν μετά το 2000.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, δήλωσε σήμερα παρατηρείται το φαινόμενα, άτομα να πληρώνουν τις δύο πρώτες δόσεις ενοικίου, να διαμένουν σε υποστατικά χωρίς να πληρώνουν για δύο ή και περισσότερα χρόνια και στην συνέχεια να ακολουθούν την ίδια πρακτικά σε άλλα σπίτια ή υποστατικά.

Καταργούνται οι εγγυητικές στις Τράπεζες

Η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ψηφίσει αύριο νομοθεσία, με την οποία θα καταργούνται οι εγγυητικές στις Τράπεζες, για την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης δήλωσε ότι οι εργοδότες θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία θα δεσμεύονται με καταβολή των χρημάτων απέλασης των αλλοδαπών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αλλοδαποί εξαφανιστούν και στην συνέχεια εντοπιστούν από την Αστυνομία.