Πρωταθλήτριες στις χρεώσεις οι κυπριακές τράπεζες

112% πιο υψηλό το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη

Οι κυπριακές τράπεζες είναι πρωταθλήτριες στις χρεώσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρά την κατακόρυφη μείωση των επιτοκίων που πληρώνουν οι τράπεζες στις καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οι χρεώσεις στα δάνεια παραμένουν στα ύψη. Μάλιστα το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι το τέταρτο πιο υψηλό στην ευρωζώνη, ενώ το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι το όγδοο πιο υψηλό στην ευρωζώνη. Στα νοικοκυριά οι τράπεζες πληρώνουν στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος επιτόκιο 0,16%, σε σύγκριση με 0,21% στην ευρωζώνη. Αντίθετα, ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού στα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας ανέρχεται στο 2,11%, σε σύγκριση με 1,41% στην ευρωζώνη.

Δηλαδή οι κυπριακές τράπεζες πληρώνουν στις καταθέσεις 23,8% πιο χαμηλά επιτόκια, ενώ χρεώνουν στα δάνεια 48% περισσότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Στις επιχειρήσεις οι τράπεζες πληρώνουν στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος επιτόκιο 0,12%, σε σύγκριση με -0,01% στην ευρωζώνη, ενώ χρεώνουν τα δάνεια με 3,29%, σε σύγκριση με 1,55% στην ευρωζώνη. Δηλαδή πληρώνουν 12 μονάδες βάσης περισσότερα στις καταθέσεις, αλλά την ίδια ώρα χρεώνουν 112% περισσότερα τους δανειολήπτες. Στα νοικοκυριά η διαφορά μεταξύ του καταθετικού επιτοκίου και του κόστους δανεισμού για αγορά κατοικίας είναι 1,95%, ενώ στην ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι 1,2%. Επίσης στις επιχειρήσεις η διαφορά μεταξύ του καταθετικού επιτοκίου και του κόστους δανεισμού είναι 3,17%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,56%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυπριακές τράπεζες έχουν πολύ υψηλότερο περιθώριο κέρδους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη. Ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ για αγορά κατοικίας, το κόστος για τα νοικοκυριά στην Κύπρο είναι 4.220 ευρώ, ενώ στην ευρωζώνη είναι 2.820 ευρώ. Επίσης για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι 6.580 ευρώ, ενώ στην ευρωζώνη είναι 3.100 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι με δεδομένα του Δεκέμβρη του 2019, δηλαδή πριν την εφαρμογή των αρνητικών επιτοκίων στην Κύπρο. Με το νέο μέτρο η διαφορά αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αφού το κόστος δανεισμού παραμένει στα ύψη.

Τα δεδομένα ανά χώρα

Στην Αυστρία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις (με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος) είναι 0,14%, ενώ το κόστος δανεισμού (στα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας) είναι 1,42%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι -0,08%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,44%.

Στο Βέλγιο στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,1%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,66%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι -0,08%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,56%.

Στη Γερμανία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,08%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,29%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι -0,22%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,6%.

Στην Εσθονία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,81%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,45%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,2%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,8%.

Στην Ισπανία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,02%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,68%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,38%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,46%.

Στη Φινλανδία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις (με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος) είναι 0,12%, ενώ το κόστος δανεισμού (στα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας) είναι 0,78%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,06%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,63%.

Στη Γαλλία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,68%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,17%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,05%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,38%.

Στην Ελλάδα στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,35%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,87%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,5%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 3,85%.

Στην Ιρλανδία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,02%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,89%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι -0,03%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,8%.

Στην Ιταλία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,83%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,43%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,38%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,65%.

Στη Λιθουανία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,14%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,37%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,03%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,89%.

Στο Λουξεμβούργο στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,26%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,35%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,02%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,29%.

Στη Λετονία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις (με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος) είναι 0,53%, ενώ το κόστος δανεισμού (στα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας) είναι 2,6%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,06%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 3,42%.

Στη Μάλτα στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,41%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,56%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,39%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 3,68%.

Στην Ολλανδία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 1,07%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι -0,04%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,21%.

Στην Πορτογαλία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,07%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,09%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,06%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,2%.

Στη Σλοβενία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,18%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,25%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,01%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 1,64%.

Στη Σλοβακία στα νοικοκυριά το επιτόκιο στις καταθέσεις (με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος) είναι 0,74%, ενώ το κόστος δανεισμού (στα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας) είναι 1,1%. Επίσης στις επιχειρήσεις το επιτόκιο στις καταθέσεις είναι 0,02%, ενώ το κόστος δανεισμού είναι 2,26%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου