Προτεραιότητα η διατήρηση της καλής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος της Κύπρου, λέει ο Καδής

Φωτογραφία αρχείου

Για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η διατήρηση της καλής οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος της Κύπρου, υποστήριξε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

Σε διαδικτυακό χαιρετισμό του, σε ημερίδα με τίτλο «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών», που διοργάνωσαν στη Λάρνακα το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Λάρνακας, ο Υπουργός είπε ότι «στην Κύπρο, ο πληθυσμός στις παράκτιες περιοχές φθάνει περίπου στο 50% του συνολικού πληθυσμού και ως νησιώτικο κράτος, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, σε σχέση με την αειφόρο διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων της».

Υποστήριξε ότι «για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η Κυβέρνηση, εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην Οδηγία-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θαλάσσια Στρατηγική και τα Ύδατα. Το Υπουργείο Γεωργίας υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών μας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία και διατήρησή τους».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας «η διατήρηση της καλής οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος της Κύπρου, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική θεωρείται η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα και τις οικολογικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα, καθώς και τους παράγοντες που το επηρεάζουν».

Εξάλλου ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε πως «ο Δήμος έχοντας πάντα υπόψιν το φυσικό περιβάλλον, τις επιπτώσεις στην οικολογία, σε συνεργασία με τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα ακολουθούμε συγκεκριμένες παραμέτρους ούτως ώστε η κάθε μορφή ανάπτυξης στη πόλη να ταυτίζεται πλήρως με μια οικολογική προσέγγιση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές».

Η Γαλάζια Ανάπτυξη, συνέχισε, «αποτελεί για τον Δήμο Λάρνακας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που ενσωματώνει στο σύνολό της, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της θάλασσας. Ο Δήμος προσηλωμένος σε τομείς που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, επιδιώκει τη γαλάζια ανάπτυξη σε τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η καινοτομία, νέα επαγγέλματα, νέες επιχειρήσεις και πολλά άλλα».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αντρέας Κεττής, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, εξήγησε ότι «με τον όρο γαλάζια οικονομία αναφερόμαστε σε ένα ευρύ, ταχέως εξελισσόμενο τμήμα της οικονομίας μας, που περιλαμβάνει την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τον παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές δραστηριότητες, τη ναυπηγική βιομηχανία και τη θαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Εξήγησε ακόμα ότι «βάσει αυτής της στρατηγικής, πέντε τομείς της γαλάζιας οικονομίας έχουν αναδειχθεί πιο σημαντικοί μεταξύ των οποίων ο παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια ενέργεια και οι υποθαλάσσιες εξορύξεις – τομείς που σίγουρα ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα μας. Ειδικά ο παράκτιος τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της γαλάζιας οικονομίας τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κύπρο» είπε και υπογράμμισε «τον βαρύνοντα ρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας».

Από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης είπε ότι «η Κύπρος θα έπρεπε να είναι χώρα πρότυπο για την προστασία των θαλασσών λαμβανομένου υπόψη ότι περιτριγυρίζεται από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και οφείλουμε, τις πολιτικές που εκπονεί η Ενωση και συναποφασίζουμε, να πραγματοποιούμε. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μπορούν να γίνουν στην Κύπρο» είπε και σημείωσε πως «το ζήτημα δεν είναι κομματικό αφού το περιβάλλον δεν έχει χρώμα».

Πρόσθεσε ότι «αρκετές από τις παραλίες μας παραμένουν βρώμικες και ενώ υπάρχουν οι νομοθεσίες εντούτοις δεν υπάρχει η κατάλληλη επιτήρηση και προστασία από τους υπεύθυνους, με τρανό παράδειγμα τα πεταμένα αποτσίγαρα και τα πλαστικά στις παραλίες, που έχουν ως αποτέλεσμα να ρυπαίνονται οι θάλασσες και να πεθαίνουν τα ψάρια. Πρέπει να γίνουν βήματα ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος και να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια για να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, Ζαχαρίας Σιόκουρος ανέφερε ότι «ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών καθώς θα συμβάλλουν στην εξεύρεση πράσινων κι έξυπνων λύσεων απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν.

Πρόσθεσε ότι «το CMMI μέσα από μια σειρά καινοτόμων έργων και δράσεων στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσει και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, στοχεύει να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών τους».

Η Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Μαρίνα Αργυρού στη δική της παρουσίαση είπε πως «η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα εξαιτίας του υπερ-ολιγοτροφισμού της χαρακτήρα και σχετικά υψηλή ποικιλότητα ειδών και πολύ χαμηλή βιομάζα. Η Κύπρος έχει το προνόμιο να φιλοξενεί μια αξιοθαύμαστη πλούσια και μοναδική θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει μια σειρά από εμβληματικά μεσογειακά είδη μεταξύ των οποίων θαλάσσιες χελώνες και θαλάσσια θηλαστικά».

Η Κύπρος, συνέχισε «μέσω εθνικών νομοθεσιών αλλά και Ευρωπαϊκών συμβάσεων και οδηγιών συμβάλει στην προστασία και διατήρηση του Θαλάσσιου περιβάλλοντος.. Στην Κύπρο 18 παράκτιες και δύο υπεράκτιες περιοχές εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Θαλάσσιο Προστατευόμενων περιοχών. Το εθνικό δίκτυο ΘΠΠ προσφέρει λύσεις και συμβάλει στη διατήρηση της φύσης και την προστασία της βιοποικιλότητα, και μειώνει τις επιπτώσεις από τις απειλές που δέχεται τόσο από φυσικούς όσο και από ανθρωπογενείς παράγοντες στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Εξάλλου η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου στη δική της παρουσίαση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με βάση τους Διεθνείς ορισμούς η Κύπρος αποτελεί ολόκληρη μια παράκτια χώρα με 772 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με το 1/3 περίπου να αποτελεί έδαφος στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο εξαιτίας της κατοχής».

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με την Στρατηγική για τις παράκτιες περιοχές έχει προχωρήσει σε δράσεις και τομές ικανές να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια. Η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου, μας αφήνει πολλά επιστημονικά εργαλεία προβλέψεων και μεθόδων για προσαρμογή των πολιτικών αποφάσεων σε ωφέλιμες λύσης μετριασμού των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.