Προτεραιότητα ο περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Προτεραιότητα του Υπουργείου Γεωργίας είναι ο περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα, «Η ασφαλής χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικές περιοχές».

Όπως ανέφερε, η διοργάνωση της ημερίδας, αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Βασικό αντικείμενο της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις Νομοθεσίες που διέπουν την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που τα προϊόντα αυτά επιφέρουν στον άνθρωπο και στη φύση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης τους σε ειδικές περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας όπως πάρκα, τουριστικά καταλύματα, γηροκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, η προστασία των οποίων αποτελεί προτεραιότητα.

Όπως είπε ο Υπουργός, ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου είναι η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης από τους χρήστες. Εξέφρασε ικανοποίηση για την τεράστια προσπάθεια που έγινε για κατάρτιση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

«Μάλιστα, το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Γεωργίας παρακολούθησαν πάνω από 24 χιλιάδες άτομα. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι σήμερα, η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένους πωλητές σε καταρτισμένους χρήστες, περιορίζοντας έτσι την ανεξέλεγκτη χρήση και συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων προστασίας όσων επηρεάζονται από την εν λόγω χρήση», είπε.

Επιπλέον, πρόσθεσε, έχουν εκπαιδευτεί 450 Γεωπόνοι και Δασολόγοι ως Σύμβουλοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και οι σχετικές γνωματεύσεις εκδίδονται πλέον υποχρεωτικά από εξειδικευμένα άτομα, τα οποία διαθέτουν το απαραίτητο επαγγελματικό και επιστημονικό υπόβαθρο.

Συμπλήρωσε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το πρότυπο εργαστήριο ελέγχου και βαθμονόμησης ψεκαστήρων, ενώ σε ό,τι αφορά στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με τη στενή συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καταβάλλεται μια καθολική προσπάθεια ενημέρωσης των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ειδικά σε περιπτώσεις γειτνίασης πηγών νερού με τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Ανέφερε επίσης ότι σημαντική θεωρείται και η καθιέρωση του Προγράμματος «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» από το Τμήμα Γεωργίας που βραβεύει τους φορείς που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικές περιοχές.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.