Πρώτη αντίδραση Αναστασιάδη για Βαρώσια: Απαράδεκτη εξαγγελία-Προσπάθεια αλλοίωσης

Áðü ôçí åðéìíçìüóõíç äÝçóç õðÝñ ôùí ðåóüíôùí áîéùìáôéêþí êáé ïðëéôþí êáôÜ ôçí ôïõñêéêÞ åéóâïëÞ ôïõ 1974 ðïõ ôåëÝóôçêå ôï ðñùß óôï óôñáôéùôéêü êïéìçôÞñéï óôïí Ôýìâï Ìáêåäïíßôéóóáò, Ëåõêùóßá 20 Éïõëßïõ 2021. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÝóôçóáí ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò êáèþò êáé åêðñüóùðïé êïììÜôùí, ç çãåóßá ôçò ÅèíéêÞò ÖñïõñÜò êáé ôçò Áóôõíïìßáò, åêðñüóùðïé óõíäÝóìùí ðïëåìéóôþí êáôÜ ôçí ôïõñêéêÞ åéóâïëÞ êáé óõããåíåßò ðåóüíôùí. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Θα αναμένει πλήρη ενημέρωση και μετά θα τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Ερντογάν δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα δήλωσε ο τούρκος Πρόεδρος και ο Ερσίν Τατάρ για άνοιγμα των Βαρωσίων, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι η εξαγγελία είναι απαράδεκτη και ότι αλλοιώνει ή είναι προσπάθεια αλλοίωσης του στάτους κβο της Αμμοχώστου όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα 550 και το 789 και ανάλογες θα είναι οι αντιδράσεις μας.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι οι αντιδράσεις της κυβέρνησης θα είναι ανάλογες.

Κληθείς να σχολιάσει το ότι ο κ. Ερντογάν είπε ότι μπορεί να αρχίσει μια νέα διαδικασία μόνο αν αφορά δύο κυρίαρχα κράτη, θα ήταν ευκολότερο και στον ίδιο να θέσει ως όρο προ της έναρξης των διαπραγματεύσεων τον τερματισμό των εγγυήσεων, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τις εδαφικές αναπροσαρμογές και όσα έχουν γίνει εις βάρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας.

Συνεπώς, πρόσθεσε, δεν είναι ποιος θέτει προαπαιτούμενα. Δεν είναι μόνο τι θα πάρουν οι Τουρκοκύπριοι αλλά είναι και το τι είναι έτοιμοι να δεχθούν με βάση το διεθνές δίκαιο.

Στεφάνου: Είναι η ώρα να αντιδράσει

Είναι η ώρα ο Πρόεδρος να αναλάβει πρωτοβουλίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αφού χωρίς αυτές δεν μπορεί να βρεθεί λύση και η Τουρκία ανενόχλητα θα δημιουργεί συνεχώς τετελεσμένα που οριστικοποιούν τη διχοτόμηση, υπέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Μιλώντας μετά από συμβολική εκδήλωση του κόμματος με σύνθημα «είμαστε όλοι Αμμόχωστος», ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία δυναμικής για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την ίδια ώρα ο Πρόεδρος απερίφραστα πρέπει να τοποθετείται στα θέματα πολιτικής ισότητας, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Με αυτό τον τρόπο, είπε, η Τουρκία τίθεται ενώπιον των ευθυνών της, για τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε το ΑΚΕΛ κάνει εδώ και καιρό έντονες παραστάσεις για το θέμα της Αμμοχώστου και για το Κυπριακό διεθνώς, γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως ότι γίνεται σήμερα με τις προκλήσεις της Τουρκίας και την παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα είναι αποτέλεσμα της συνέχισης του Κυπριακού και της κατοχής.

Πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι δεν είναι αρκετά τα διαβήματα και οι παραστάσεις και οι εκκλήσεις προς τον διεθνή παράγοντα για έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κυπρο, αλλά πρέπει να είναι σε όλους ξεκάθαρο πως αν συνεχιστεί η Τουρκική κατοχή, θα συνεχιστούν και θα πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα κατέληξε ο κ. Στεφάνου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.