Πώς κινούνται Ελληνική και Apollo εν αναμονή της τελικής απόφασης

Μία πρώτη αξιολόγηση των δύο προσφορών οι οποίες έχουν υποβληθεί για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα διαβίβασε ήδη στη διοίκηση της τράπεζας και τον μέτοχο (Υπουργείο Οικονομικών) ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο οποίος τρέχει τη διαδικασία (Citigroup).

Επίσης, όπως αποκάλυψε στην εφημερίδα μας πηγή η οποία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, η τελική αξιολόγηση του συμβούλου αναμένεται να είναι έτοιμη αύριο Παρασκευή, αφού διευκρινιστούν ορισμένα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από τους επενδυτές. Ακολούθως οι δύο προτάσεις μαζί με την αξιολόγηση του συμβούλου θα εξεταστούν από τη διοίκηση της τράπεζας και τον μέτοχο, οι οποίοι θα λάβουν την τελική απόφαση σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Όπως πληροφορούμαστε, οι δύο προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι (από την Ελληνική και το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Apollo) παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία, αφού αφορούν και οι δύο το καλό κομμάτι. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Μία από αυτές η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο κάθε επενδυτής για την ομαλή μετάβαση των εργασιών της Συνεργατικής στη νέα εποχή.

Ανάγκες 500 εκατ. ευρώ

Εν τω μεταξύ το χαρτοφυλάκιο της ΣΚΤ, το οποίο θα μεταφερθεί στον νέο επενδυτή, χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση. Για το σκοπό αυτό αναμένεται να γίνει νέα άσκηση, ώστε να διαφανεί το ακριβές ποσό. Ωστόσο υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις, οι οποίες κάνουν λόγο για ανάγκες ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από τον επενδυτή, είτε από υφιστάμενα κεφάλαια τα οποία κατέχει είτε από νέα κεφάλαια τα οποία θα προσελκύσει.

Διαβουλεύσεις Ελληνικής με υφιστάμενους και νέους μετόχους

Όπως πληροφορούμαστε, η Ελληνική βρίσκεται σε διάλογο με υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, αλλά και νέους επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επιλογή της ΣΚΤ είναι η Ελληνική θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, οι οποίοι θα έχουν και τον πρώτο λόγο σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα οι βασικοί μέτοχοι της Ελληνικής είναι οι Third Point, Wargaming, Δήμητρα και EBRD.

Ακολούθως εάν παραμείνουν αδιάθετες μετοχές θα γίνει πρόσκληση προς υποψήφιους επενδυτές. Όπως πληροφορούμαστε, ήδη η Ελληνική έχει δεχτεί αιτήματα από αριθμό ταμείων (7-8) τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική μετέθεσε την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της για τις 11 Ιουλίου, αντί στις 23 Μαΐου, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Η μετάθεση της τακτικής γενικής συνέλευσης φαίνεται ότι δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις, αφού δίνει τον απαιτούμενο χρόνο για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στο μεσοδιάστημα.

Σημειώνεται επίσης ότι το ΧΑΚ μετά από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε χθες στην αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελληνικής με ισχύ «μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης από την τράπεζα, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας».

Η μετοχή της Ελληνικής κλείδωσε στα 0,61 ευρώ.

Διαβουλεύσεις Apollo με Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα

Όσον αφορά το ταμείο Apollo, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα κινηθεί σε περίπτωση που κερδίσει το διαγωνισμό, δηλαδή εάν θα συνεχίσει τις εργασίες της ΣΚΤ ή αν θα επιδιώξει συνεργασία με άλλη τράπεζα.

Ωστόσο όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το χώρο των τραπεζών, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα επιδιώξει συνεργασία με άλλη τράπεζα. Όπως πληροφορούμαστε, το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν επαφές με δύο ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank και Εθνική), ενώ ενδεχομένως να έγιναν επαφές και με άλλες τράπεζες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου