Αγώνας δρόμου για ψήφιση των νομοσχεδίων την Παρασκευή από τη Βουλή

 

Αγώνα δρόμου για ετοιμασία των νομοσχεδίων τα οποία σχετίζονται με τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω του κορονοϊού πραγματοποιούν από κοινού η κυβέρνηση και τα κόμματα με στόχο την ψήφισή τους την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου από την ολομέλεια της Βουλής.

Το πακέτο, το οποίο συζητήθηκε χθες σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών και των αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στηρίζεται στους εξής τρεις πυλώνες: Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων και στήριξη των αυτοεργοδοτούμενων και των εργαζόμενων οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο προώθησης δεύτερου πακέτου, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που θα παραμείνουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ήδη κλειδώσει και τα οποία αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση των Παρασκευή στην ολομέλεια της Βουλής είναι τα εξής:

• Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους τουλάχιστον 302 εκατ. ευρώ για κάλυψη των πρόσθετων αναγκών, καθώς και μεταφορά κονδυλίων ύψους 448 εκατ. ευρώ από άλλα κονδύλια για τα έξι σχέδια τα οποία ανακοινώθηκαν: Ειδική Άδεια για γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών (40 εκατ. ευρώ), Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (16 εκατ. ευρώ), Σχέδιο Αναστολής Εργασιών (110 εκατ. ευρώ), Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων οι οποίες εργοδοτούν μέχρι πέντε άτομα (10 εκατ. ευρώ), Σχέδιο Απολαβών Εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (3 εκατ. ευρώ) και Επίδομα Παραμονής Φοιτητών στο Εξωτερικό (15 εκατ. ευρώ).

• Σχέδιο Παραχώρησης Κρατικών Εγγυήσεων ύψους μέχρι 2 δισ. ευρώ με στόχο την παραχώρηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους (1,7 δισ. ευρώ) και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις (0,3 δισ. ευρώ).

• Γίνονται διαβουλεύσεις για αναστολή της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, με στόχο την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις. Η αρχική πρόταση ήταν για αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι την 30ή Απριλίου, ωστόσο ενδέχεται να επεκταθεί (ο οικονομικός αντίκτυπος για δύο μήνες υπολογίζεται στα 70 εκατ. ευρώ).

• Αναστολή της αύξησης των εισφορών στο ΓεΣΥ από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Μαΐου, ώστε να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις (το όφελος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους υπολογίζεται στα 38 εκατ. ευρώ, ενώ από την άλλη θα υπάρχει και όφελος για το κράτος ύψους 98 εκατ. ευρώ).

• Σχέδιο στήριξης του τουριστικού ρεύματος, το οποίο θα υλοποιηθεί μεταξύ Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδιών, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου. (11 εκατ. ευρώ).

• Μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο δύο μηνών (το μέτρο τέθηκε ήδη σε ισχύ μετά από απόφαση της ΡΑΕΚ).