Πρωτόκολλο συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Σπιτιού του Παιδιού

Δεν αλλάζει ο τρόπος αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης εκ μέρους των σχολείων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνομολογηθεί μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Οργανισμού HFC Hope For Children CRC Policy Center για διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας με σχετική εγκύκλιό του ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για τον τρόπο λειτουργίας, παραπομπής και συνεργασίας με το Σπίτι του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Σπίτι του Παιδιού βασίζονται στο μοντέλο “Barnahus” και σε σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι προσαρμοσμένες στην κυπριακή πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: Διυπηρεσιακή/Πολυθεματική συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου, Λειτουργών Κοινωνικής Ευημερίας, Κλινικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Υγείας, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιατροδικαστών, Κοινωνικών Λειτουργών και Κλινικών Ψυχολόγων του Σπιτιού του Παιδιού, Δικανική συνέντευξη με τα παιδιά από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας, Ιατρικές εξετάσεις, Ψυχολογική αξιολόγηση από Κλινικό Ψυχολόγο του Σπιτιού του Παιδιού, εκεί όπου υπάρχει υποψία σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς παραδοχή από το παιδί, Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας από Κοινωνικό Λειτουργό του Σπιτιού, Ψυχολογική στήριξη και ατομική/οικογενειακή θεραπεία, Κοινωνική στήριξη και αποκατάσταση.

Παράλληλα διευκρινίζεται πως με τη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού δεν αλλάζει οτιδήποτε σχετικά με τον τρόπο αναφοράς εκ μέρους των σχολείων των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Δηλαδή, τα σχολεία θα εξακολουθούν να προωθούν την αναφορά των περιστατικών είτε στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας (22808442, 07:30 – 15:00, Δευτέρα-Παρασκευή) είτε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) της κάθε επαρχίας (7 ημέρες/εβδομάδα, 24 ώρες). Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι για κάθε περιστατικό ειδοποιούνται επώνυμα και γραπτώς και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί εξαίρεση των πιο πάνω διαδικασιών η περίπτωση κατά την οποία εμπλέκεται εκπαιδευτικός στο ίδιο σχολείο με το θύμα. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται άμεσα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας).

Τονίζεται εμφαντικά ότι τα σχολεία δεν παραπέμπουν την αναφορά τους στο Σπίτι του Παιδιού. Η Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν αποκλειστικά την ευθύνη να αποστείλουν την αναφορά στο Σπίτι του Παιδιού, το οποίο αναλαμβάνει δράση με διερεύνηση των πληροφοριών, πιθανή αξιολόγηση της περίπτωσης, ακόμη και όταν δεν υπάρχει παραδοχή από το παιδί για κακοποίησή του, και θεραπεία της περίπτωσης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Συνεπώς, οι λειτουργοί του Σπιτιού του Παιδιού δύνανται να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο χώρο του σχολείου ή/και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο για περαιτέρω πληροφορίες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, να κληθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν σε πολυθεματική συνάντηση που αφορά τον/τη μαθητή/μαθήτρια του σχολείου τους. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει οριστεί ως η υπεύθυνη υπηρεσία επικοινωνίας και συντονισμού της συνεργασίας με το Σπίτι του Παιδιού.

Ελένη Κωνσταντίνου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.