Προβληµατισµοί για την ανάκληση των δελτίων υγείας αθλητών για τη φυγοστρατία

  • Η λήψη µέτρων απέδωσε αποτελέσµατα, αλλά εντοπίζονται κενά στη νοµοθεσία
  • Τα όποια µέτρα ληφθούν πρέπει να είναι αποτρεπτικά, αλλά να µη δηµιουργούν αδικίες

 

Του Μιχάλη Μιχαήλ

 

Τα µέτρα που λήφθηκαν από το Υπουργείο Άµυνας από το 2019 οδήγησαν στη δραστική µείωση της φυγοστρατίας. Από τον περασµένο Φεβρουάριο λήφθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση συγκεκριµένα µέτρα που αφορούσαν την απαγόρευση κατοχής άδειας οπλοκατοχής κυνηγίου σε όσους δεν έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά για λόγους ψυχικής υγείας.

Επίσης η Εθνική Φρουρά έχει προχωρήσει στην αφαίρεση στρατιωτικού οπλισµού από εφέδρους µετά από σχετικές συστάσεις από την Αστυνοµία. Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο που αφορά στην καταπολέµηση της φυγοστρατίας, σύµφωνα µε το Υπουργείο Άµυνας, είναι το νοµοσχέδιο που προωθείται σύντοµα στο Υπουργικό, το οποίο δίνει το δικαίωµα στον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού να ανακαλεί δελτία υγείας από άρρενες που δεν υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία επικαλούµενοι λόγους ψυχικής υγείας. Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι και αυτό ένα πρόσθετο µέτρο, το οποίο θα συµβάλει στην περαιτέρω µείωση του ποσοστού της φυγοστρατίας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Άµυνας, το 2015 η φυγοστρατία ανερχόταν στο 7,4% και ακολούθησε πτωτική τάση ως ακολούθως: 2016: 6,2%, 2017: 5,7%, 2018: 5,6%, 2019: 3,3%, 2020: 3,55%, 2021: 2,78%.

 

 

Υπουργείο Άµυνας: Να σταµατήσει η εκµετάλλευση των δελτίων υγείας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άµυνας, αντισυνταγματάρχης Χρίστος Πιερή, ανέφερε στη «Χαραυγή» ότι αυτή την ώρα η φυγοστρατία είναι στο πιο χαµηλό της επίπεδο, στο 2,78%, σε σύγκριση µε το 2015. Και το 2%, σηµείωσε, αφορά περίπου 250 άτοµα.

Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του φαινοµένου, το Υπουργείο Άµυνας, είπε, έκανε διάφορες ενέργειες, όπως η γνωστοποίηση στους στρατεύσιµους νέους ότι οι ειδικές θέσεις του Δηµοσίου, οι οποίες έχουν να κάνουν µε παιδιά, όπως π.χ. οι θέσεις εκπαιδευτικών, δεν θα είναι διαθέσιµες για όσους από αυτούς πάρουν αναστολή ή απόλυση από την Ε.Φ. και στο απολυτήριό τους αναγράφεται ότι απολύθηκαν ή πήραν αναστολή για ψυχικά προβλήµατα.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να περάσουν από ειδική επιτροπή και αν στο απολυτήριό τους αναγράφεται ότι έχουν ψυχολογικά προβλήµατα, ενδέχεται να απορριφθούν.

Ξεκαθάρισε ότι αυτή η ρύθµιση δεν αφορά όσους έχουν προβλήµατα λόγω κάποιου ατυχήµατος, π.χ. λόγω της ύπαρξης πλατίνων στο σώµα τους και συνεπεία τούτου δεν θα µπορούν να υπηρετήσουν στην Ε.Φ.

Σε ό,τι αφορά το θέµα των αθλητών, είπε ότι η νοµοθεσία αφορά όλους τους αθλητές. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άµυνας είπε ότι ο ΚΟΑ δεν εκδίδει δελτίο σε κάποιον που έχει ψυχικό νόσηµα. Εάν ένας αριθµός αθλητών που προσλαµβάνονται στον ΚΟΑ, διευκρίνισε, πάσχει π.χ. από κατάθλιψη και κατέχουν ιατρική διάγνωση για το πρόβληµα αυτό και συνεπεία τούτου δεν υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία, τότε µε βάση τη νοµοθεσία αίρεται η έγκρισή του. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να απευθυνθεί ο ίδιος στον ΚΟΑ, ο οποίος θα καλέσει δευτεροβάθµιο όργανο του Υπουργείου Υγείας για να εξετάσει την περίπτωση. Αν το συµβούλιο αποφανθεί ότι όντως δεν µπορεί να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και έχει δελτίο υγείας µόνο για να αθλείται, αυτό θα διευκρινίζεται στο δελτίο υγείας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σοβαρό θέµα, τότε θα πρέπει να εκτελέσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση.

Στόχος, συµπλήρωσε, είναι να σταµατήσει η εκµετάλλευση των δελτίων υγείας από διάφορους επιτήδειους.

 

Κώστας Κώστα: Χρειάζεται να γίνει δικαιότερη και εφαρµόσιµη η νοµοθεσία

Το µέλος της Επιτροπής Άµυνας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ανέφερε στη «Χαραυγή» ότι αποτελεί πραγµατικότητα ότι µε τα µέτρα που λήφθηκαν όντως µειώθηκε η φυγοστρατία. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η φυγοστρατία είναι ένα απαράδεκτο φαινόµενο, διότι εκτός του ότι προκαλεί προβλήµατα στην Εθνική Φρουρά, είναι άδικο κάποιοι, που επικαλούνται ανύπαρκτους ψυχολογικούς λόγους, να µην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, να κάνουν τις σπουδές τους ή να εργάζονται και κάποιοι άλλοι να υπηρετούν σε µια ηµικατεχόµενη πατρίδα.

Τονίζοντας ότι επιβάλλεται από την Πολιτεία η λήψη µέτρων για µείωση του φαινοµένου αυτού, υπογράµµισε ότι το ΑΚΕΛ δεν συµφώνησε µε την τροποποίηση του νόµου περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού για µη έκδοση δελτίου υγείας.

«Μαζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Κώστα. Υπάρχουν περιπτώσεις αθλητών, είπε, οι οποίοι όντως αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα. Τα όποια µέτρα ληφθούν, πρόσθεσε, πρέπει να είναι αποτρεπτικά, αλλά να µη δηµιουργούν αδικίες.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως δεν είναι όλοι ψεύτες ή απατεώνες όσοι επικαλούνται λόγους υγείας για να µην υπηρετήσουν στην Ε.Φ. Κάποιοι, σηµείωσε, έχουν όντως πρόβληµα, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται όλοι µε τον ίδιο τρόπο. Πρέπει επίσης να λαµβάνονται µέτρα που να είναι εφαρµόσιµα και να µην προκαλούν άλλα προβλήµατα.

∆ιερωτήθηκε επίσης τι γίνεται µε τους αθλητές εκείνους οι οποίοι έχουν υπογράψει συµβόλαια µε σωµατεία και οργανισµούς και θα αναγκαστούν να τα ακυρώσουν. Είναι αδιανόητο, ανέφερε, να καταστραφεί η καριέρα ορισµένων αθλητών επειδή κάποιοι επιτήδειοι εκµεταλλεύονται πράγµατα και καταστάσεις.

 

Μαρίνος Σιζόπουλος: Να εισαχθούν περισσότερα µέτρα

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άµυνας της Βουλής, Μαρίνος Σιζόπουλος, επικροτεί τη λήψη των µέτρων που λήφθηκαν και αφορούν κυρίως τους αθλητές και εισηγείται τη λήψη περαιτέρω µέτρων. Μιλώντας στη «Χαραυγή» είπε ότι το 2020 που εφαρµόστηκε για πρώτη χρονιά ο νόµος, υπήρχαν 11 αθλητές οι οποίοι κατατάχτηκαν, πήραν το δελτίο υγείας και στη συνέχεια επικαλέστηκαν ψυχολογικούς λόγους για να µη θητεύσουν στην Ε.Φ. Το 2021 ο αριθµός τέτοιων περιπτώσεων αυξήθηκε στους 30 και συνεχίζεται µε αυξητικές τάσεις, γεγονός που δείχνει ότι αυξάνονται αυτοί που εκµεταλλεύονται τα δελτία υγείας. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως ποδοσφαιριστές 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας, αθλητές εθνικών οµάδων µπάσκετ, βόλεϊ και άλλων αθληµάτων.

Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του νόµου, είπε ότι υπήρξαν προβλήµατα µε την επίδοση της ειδοποίησης τερµατισµού ισχύος του δελτίου υγείας για φυγόστρατους αθλητές, αφού οι αρµόδιοι δεν έβρισκαν εύκολα τους ενδιαφερόµενους για να τους επιδώσουν την ειδοποίηση, κι έτσι συζητείται όπως µαζί µε την προσωπική επίδοση του τερµατισµού της ισχύος του ∆ελτίου, να ενηµερώνεται και το σωµατείο στο οποίο ανήκουν και η αντίστοιχη οµοσπονδία.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι ήδη υπάρχουν διευκολύνσεις για αθλητές που υπηρετούν στην Ε.Φ., πέραν του ότι υπάρχει κατάλογος για όσους πάσχουν από συγκεκριµένες παθήσεις και µπορούν να τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης. Επίσης, ανέφερε, κάποιοι υπηρετούν στους λόχους αθλητών που έγιναν σε όλες τις πόλεις, ενώ άλλοι υπηρετούν σε µονάδες που είναι κοντά στην κατοικία ή στο χώρο εκγύµνασής τους. Εποµένως, σηµείωσε, δεν δικαιολογούνται να µη θέλουν να υπηρετήσουν.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι η Ε∆ΕΚ πρότεινε διάφορα µέτρα για πάταξη της φυγοστρατίας, τα οποία όµως δεν έγιναν αποδεκτά. Υπάρχει εισήγηση η οποία προνοεί πως όσοι απολύονται για προβλήµατα προσαρµογής, να µην παίρνουν απολυτήριο αλλά Φ.Α.Π. και να παρουσιάζονται κάθε µήνα για ανανέωση του Φ.Α.Π., διαφορετικά να θεωρηθούν ως λιποτάκτες. Επίσης εισηγείται να µη δίνονται κρατικές υποτροφίες, ούτε να µπορούν να µεταβαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό, ούτε να δικαιούνται φοιτητικής χορηγίας όσοι κατέχουν το Φ.Α.Π. και όχι απολυτήριο στρατού.

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.