Εργαλείο για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού λέει το Τμήμα Αλιείας. Επιφυλάξεις εκφράζονται από άλλα επηρεαζόμενα κυβερνητικά τμήματα

Τα αποτελέσματα μελέτης για τη χωροθέτηση ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια των αρμοδίων για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, παρουσιάστηκαν χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας.

Η εν λόγω μελέτη, εξετάζει τρία σενάρια (περιοχές) σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ζωνών υδατοκαλλιέργειας με επικρατέστερο την κοινότητα του Μαζωτού και ως εναλλακτική επιλογή την περιοχή ανοικτά του λιμανιού της Λάρνακας.

Σφόδρα όμως αντιδρούν οι επηρεαζόμενες κοινότητες και δη αυτή του Μαζωτού η οποία θεωρεί ότι η δημιουργία ζώνης υδατοκαλλιέργειας θα πλήξει την κοινότητα. Ανησυχίες εκφράστηκαν και από τους επαγγελματίες ψαράδες θεωρώντας πως θα επηρεαστούν αρνητικά οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Κι ενώ το Τμήμα Αλιείας επιχείρησε χθες να πείσει τη Βουλή πως τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, άλλα κυβερνητικά τμήματα εξέφραζαν ερωτήματα και προβληματισμό επί των πορισμάτων.

Επιφυλάξεις εκφράστηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του, θα αξιολογήσει ενδελεχώς τα πορίσματα της μελέτης για να διαπιστώσει εάν έχουν συμπεριληφθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις αναπτύξεις που προωθούνται. Εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων εξέφρασε προβληματισμό για τη δημιουργία ζώνης υδατοκαλλιέργειας στον Μαζωτό και έδειξε το αρχαιότερο ναυάγιο της Κύπρου (ναυάγιο Μαζωτού) το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί. Στην Επιτροπή Γεωργίας θα φτάσει επιστολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων προς το Τμήμα Αλιείας στην οποία καταγράφεται και επεξηγείται ο προβληματισμός για την ανάπτυξη στην κοινότητα.

Το Τμήμα Πολεοδομίας διατηρεί τη θέση ότι παράλληλα με τις ζώνες υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να λειτουργήσει και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός με το Τμήμα Αλιείας να τονίζει πως τα πορίσματα της μελέτης, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Κύπρου έναντι της ΕΕ, δεν είναι δεσμευτικά. Μιλώντας στη «Χ» ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι «δεν αναθεματίζουμε τη μελέτη».

Μας προβληματίζει ωστόσο το γεγονός, είπε, ότι άλλα κυβερνητικά τμήματα εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις και έγνοιες επί των πορισμάτων όπως και το γεγονός ότι δεν καλέστηκαν οι επηρεαζόμενες κοινότητες, ως όφειλε να κάνει το Τμήμα Αλιείας, στο δημόσιο διάλογο ώστε να συμπεριληφθούν οι απόψεις τους στη μελέτη. Υπάρχουν, πρόσθεσε, ερωτήματα σε σχέση με τη διαδικασία «εάν δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι για τη διαμόρφωση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που είναι οι περιβαλλοντικές περιπτώσεις, η οικονομία, η κοινωνία και ο πολιτισμός».

Σταθερή ανάπτυξη

Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο παρουσιάζει μια σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια, της τάξης του 7-10%. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 η ανάπτυξη θα πρέπει να συνεχιστεί με συνετή αλλά σταθερή επέκταση τόσο με τη μέθοδο της καλλιέργειας σε κλωβούς ανοικτής θάλασσας, που παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες προοπτικές, όσο και με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ξηρά.

Σήμερα, όπως αναφέρεται στη μελέτη, η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του κυπριακού αλιευτικού τομέα δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 80% τόσο σε ποσότητα και σε αξία της συνολικής κυπριακής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μελέτη, το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου θεωρείται ότι θα βρίσκεται σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέχρι το 2020 αν, βεβαίως, οι συγκεντρώσεις των ρυπογόνων ουσιών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν προκαλούν επιπτώσεις ρύπανσης.

Τα αποτελέσματα δε σε δειγματοληψίες νερού, ιζημάτων και οργανισμών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2005 και 2009 σε δέκα σταθμούς δειγματοληψίας στις ευρύτερες περιοχές των παραλιακών πόλεων Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μαρίνα Κουμάστα