Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη βουλή των αντιπροσώπων λόγω της μη έγκαιρης υποβολής των προυπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών.

Σήμερα κατατέθηκαν στην ολομέλεια οι προυπολογισμοί του ΘΟΚ του ΟΑΥ και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Σώματος υπέδειξε ότι οι προυπολογισμοί θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τον κρατικό προυπολογισμό και προειδοποίησε πως πλέον περίπτωση καθυστερήσεων δεν θα περνούν.

Στο μεταξύ αναβλήθηκε η κήρυξη ως κατεπείγουσας, της τροπολογίας Περδίκη – Θεολόγου για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.